Skogslönn 'Royal Red'

Acer platanoides

Förbättrad rödbladig sort med ett kompakt växtsätt.
Förbättrad rödbladig sort. Kraftigt växande med ett kompakt växtsätt och rak stam. Bladen är stora, handflikiga och mörkröda. Trivs i soliga lägen i de flesta jordar med god och jämn tillgång på fukt. Eventuell beskärning bör ske under sommaren och aldrig på våren då trädet blöder. Lämpligt allé- och parkträd, inte för den lilla trädgården.