Sötkörsbär fk SVEA E-planta

Prunus avium

Medelstor, härdig sort som ger blekgula till svartröda körsbär i juli. Vacker orangeröd höstfärg. För soliga till halvskuggiga lägen på väldränerade jordar.
Snabbväxande medelstor till stor buske eller mindre flerstammigt träd. Får vita blommor i maj i samband med lövsprickningen. Blir med tiden mer bredvuxet. Bildar frukter i juli, först blekgula för att senare mogna till svartröda. Bladen får en blek orangeröd höstfärg. Har vackert rödbrun, glänsande stam. Härdig sort med god tillväxt.

Trivs i lätt och genomsläpplig jord, i sol till halvskugga. Undvik kompakt, dåligt dränerad jord.

Blommorna attraherar våra pollinatörer.

SVEA kallades förr för fågelbär och är från en härdig frökälla med ursprung i en fröplantage i Uppsalatrakten. Frökällorna där hämtades från Ultuna, på Billingen och i Grängesberg.
Sorten är virustestad och sjukdomsfri och används ofta som grundstam till andra prunussorter.

E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade buskar och träd utvalda för svenskt klimat.