Trädgårds-en 'Pfitzeriana Compacta'

Juniperus x pfitzeriana

Elegant och kompakt trädgårds-en på stam med vackra grågröna barr. Utvecklas bäst i soligt läge på väldränerade jordar.
Vacker trädgårds-en med kompakt och brett växtsätt. Barren är små, korta och syllika med en vacker gröngrå färg. Här är enen ympad på stam och bildar ett litet stamträd. Vill man bibehålla formen på trädet bör man varje år klippa tillbaka tillväxten. Detta görs först efter midsommar fram till vintern när enen växt färdigt. Enar formklipps sällan, men klarar beskärning om man beskär på grön ved. Beskär man djupare riskerar man att plantan förstörs eftersom enar inte bryter nytt på gammal ved.

Utvecklas bäst i soligt läge på väldränerade, mullrika jordar. Enar har relativt låga krav på växtplats och trivs på de flesta jordar så länge det inte är en allt för blöt växtplats. Tålig mot stadsklimat och salta vindar. Ratas vanligtvis av rådjur.

Planteras som solitär eller som ett vintergrönt litet träd, gärna med en undervegetation av låga marktäckande perenner. Passar även i isolerad kruka vid entrén i de sydligaste delarna av Sverige.