Valnöt 'Broadview'

Juglans regia

Ett valnötsträd som med sin kompakta stil kan vara ett alternativ för den mindre trädgården.
Bladen är stora och glansiga och trädet ger ett exotiskt intryck. Broadview har ett kompakt växtsätt och växter långsammare än andra namnsorter, vilket gör att den kan vara ett alternativ för den mindre trädgården. Ger frukt efter cirka 3-5 år. Trivs på en skyddad och solig plats.

Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering vilket minskar risken för vinterskador första vintern.