Valnöt 'Buccaneer'

Juglans regia

Ett mäktigt, starkväxande träd med frodig krona som kan ge skörd redan vid unga år.
'Buccaneer' är en variant som togs fram i Holland av Neer Limburg. Sorten är framför allt odlingsvärd då den har ett bra pollen, och att han- och honblommorna alltid överlappar varann så att fruktsättning kan ske. Jämfört med den vanliga valnöten, Juglans regia, så behöver man inte vänta lika många år för att få skörd. Frukterna är stora och välsmakande. Tål även att hållas nere med beskärning men då skall beskärning ske i juli-september då trädet blöder lätt. Undvik att beskära för grova grenar utan gör hellre en årlig mindre beskärning.

Blir med tiden ett stort träd med en rundad krona. Stammen är slät, gråvit som med tiden spricker upp i grunda räfflor. Bladen utvecklas ganska sent på våren men skjuter snabbt fart när värmen kommer. När bladen slår ut skimrar trädet i koppartoner, för att sedan övergå till ett friskt grönt bladverk med exotisk karaktär. Nötterna bildas under sommaren och skördas under hösten. Placera valnötsträdet där det får chans att växa och bli stort.

Trivs i soliga, varma och vindskyddade lägen i mullrik, väldränerad och kalkrik jord. Större exemplar har något bättre härdighet.


Pålrötterna går djupt, ibland så långt ner som 5 meter, och de första åren sker framför allt en etablering av rötterna. Då kan trädet stå och stampa i tillväxten för att senare ta fart och växa snabbt.

Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering vilket minskar risken för vinterskador första vintern.