Vårtbjörk fk SAVOLAKSIE

Betula pendula

Ett ståtligt träd med gles krona med hängande grenar.
Fin landskapsväxt men också vacker i parker och trädgårdar. Har grenar med ett hängande växtsätt. Ett härdigt träd som kan planteras i princip hela Sverige men är framförallt lämplig för landets norra delar. När trädet väl är etablerat så tål det alla jordmåner och lägen.

Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering och minskar risken för vinterskador första vintern.

En sort framtagen från finska frökällor.