Vårtbjörk 'Splendor White'

Betula pendula

Vårtbjörken kännetecknas av sin karaktäristiskt svartvita bark och dess tunna grenar. Får fina gula höstfärger. För soliga till lätt skuggiga lägen.
Björk med smalt växtsätt, grönt bladverk och gles krona med överhängande grenspetsar. Sorten passar bra att plantera i allé eller som solitär.

Vårplantering är att föredra för en säkrare etablering och minskar risken för vinterskador första vintern.