Alpvide

Salix helvetica

Attraktivt, härdigt videträd med kompakt, rundad krona. Silverludna blad som påminner om olivträdets och får gul höstfärg. Bildar gråludna videkissar som senare blommar i rostrött. Trivs bäst i sol på fuktighetshållande, väldränerad jord.
Vackert litet träd med buskig, rundad krona och knotigt grenverk av koppargröna grenar. Bladverket uppfattas som silvrigt och består av ovala, små blad som är smaragdgröna och ludna med silverfärgat filthår. Får gul höstfärg.
Bildar tidigt på våren, i samband med bladutspring, dekorativa, gråludna, små videkissar sittandes längs med årsskotten. Videkissarna slår sedan ut och blommar i roströd färg. Kvistar kan plockas in till buketter.

Vide är en tvåbyggare där honblommor och hanblommor sitter på skilda exemplar. Arten är en viktig växt för våra pollinatörer där honblommorna förser dem med nektar och hanblommorna förser dem med pollen.

Trivs i sol på fuktighetshållande, näringsrik och väldränerad jord. Tålig mot hårda och salta vindar. Tål hård beskärning. Sorten är ympad på en stam, oftast av vanlig sälg där alla skott som uppträder på stammen ska avlägsnas.
Planteras som solitär, gärna ihop med låga och krypande perenner. Påminner om ett olivträd och passar i medelhavsinspirerande trädgårdar. Vacker som kontrastväxt ihop med andra grönbladiga växter. Fin att odla i stor kruka men bör då övervintras kallt och frostfritt. Sorten är mycket härdig och kan ibland övervintra i kruka i södra delarna av landet.

Skötselråd

Läge:
Sol
Odlingszon:
1 - 5
Planteringsavstånd (cc):
2,5 m
Jordmån:
Fuktig jord, Mullrik jord, Näringsrik jord, Väldränerad jord
Näring:
Naturgödsel, Trädgårdsgödsel
Jordprodukter:
Planteringsjord
Beskärningssätt:
Beskärning är inte nödvändig, Gallra ut äldre grenar på olika höjder
Beskärningstid:
Juli-september (JAS-perioden), På hösten, På vårvintern
Speciell tålighet:
Blåsiga, öppna lägen, Salta vindar