Risvide

Salix arbuscula

Rart litet träd med hängande krona och små, gröna, blanka blad som får gula höstfärger. Bildar små, brungrå, ludna videkissar som blommar i gult. Härdig och trivs i sol till halvskugga på fuktighetshållande, kalkrik jord.
Härdig, liten marktäckande buske som här är ympad på en högre stam och får då ett kraftigt hängande växtsätt och bildar en slöjlik krona. Växer med tunna, dekorativa rödbruna grenar som även är dekorativa under vintern. Bladverket är friskt grönt och består av små, blanka, ellipsformade blad som är cirka 1-2 cm långa. Höstfärgerna är gyllengula. Bildar tidigt på våren, på bar kvist, små, brungrå, ludna videkissar som sitter längs med årsskotten. Videkissarna slår ut och blommar i gult. Kvistar kan plockas in till buketter och drivas i blom under vintern.

Vide är en tvåbyggare där honblommor och hanblommor sitter på skilda exemplar. Arten är en viktig växt för våra pollinatörer där honblommorna förser dem med nektar medan hanblommorna förser dem med pollen.

Utvecklas bäst i sol till halvskugga på fuktighetshållande, näringsrika, väldränerade och kalkrika jordar. Tålig mot blåsiga lägen och tillfällig blötlagd jord. Tål hård beskärning. Sorten är ympad på en stam, oftast av vanlig sälg där alla skott som uppträder på stammen ska avlägsnas. Planteras som solitär, gärna ihop med låga och krypande perenner. Fin att odla i stor kruka men bör då övervintras kallt och frostfritt. Sorten är mycket härdig och kan ibland övervintra i kruka i södra delarna av landet.

Inhemsk, vildväxande sort som förekommer i fjälltrakterna på kalkrika och fuktiga ängar och slutningar.

Skötselråd

Läge:
Sol till halvskugga
Odlingszon:
1 - 7
Planteringsavstånd (cc):
100 cm
Jordmån:
Fuktig jord, Kalkrik jord, Väldränerad jord
Näring:
Benmjöl, Naturgödsel, Trädgårdsgödsel
Jordprodukter:
Planteringsjord
Beskärningssätt:
Beskärning är inte nödvändig, Gallra ut äldre grenar på olika höjder
Beskärningstid:
Juli-september (JAS-perioden), På hösten, På vårvintern
Speciell tålighet:
Blåsiga, öppna lägen, Blöt jord, Mager jord