Gödsel för trädgården

Gödsel är grundläggande för dina växters välbefinnande. Här finner du den gödning som dina växter behöver för att de ska bli friska, frodiga och livskraftiga. Vi har ett stort utbud av specialgödsel som blåbärsgödsel, rosgödsel och bladgödsel. Här finns också naturgödsel och hönsgödsel som passar de flesta växter.

Att gödsla - tips & råd

  • Tänk på att gödsla lagom mycket och lagom ofta. Detta är extra viktigt att tänka på när det gäller krukor eftersom de innehåller så lite jord.
  • Använd trädgårdskompost. Det tillför jorden näring och gör dina växter motståndskraftiga. Prova också att göra din egen bokashi, en liten kompost där ditt matavfall blir växtnäring full av mikroorganismer.
  • Ha gärna både långtidsverkande- och snabbverkande näring hemma.

Långtidsverkande gödsel gör att du inte behöver gödsla lika ofta. Ibland behöver dina växter tillgång till näring snabbt och då är det bra med snabbverkande näring. Flytande näring är mer snabbverkande än fast gödsel.

När ska man gödsla?

Var du bor påverkar när du ska gödsla. Grundgödsling görs generellt på våren. I norra Sverige där det är djup tjäle långt in på våren så kan det vara bra att gödsla på hösten. I södra sverige kan växterna få svårare att övervintra om du gödslar efter juli månad. De flesta bärbuskar som t.ex. vinbär och krusbär räcker ofta att gödsla en gång om året (på våren). En del grönsaker mår bra av att gödslas flera gånger under säsongen medan andra inte behöver gödslas. Här kan du läsa mer om gödsling av grönsaker

Gödsel för trädgården

Vilken typ av gödsling du behöver beror på vilken typ av jord du har i din trädgård och vad du odlar. Det finns många olika sorter som används till olika växter på olika sätt för att kunna ge det bästa till varje planta. En del sorts gödsel och näring passar de flesta växter men det finns undantag.

Det är mycket viktigt att du gödslar dina blåbärsbuskar och rododendron med ett särskilt gödsel för surjordsväxter som exempelvis Blåbärsgödsel PRO. Detta gödsel är särskilt anpassat för att inte påverka jordens kalkhalt (pH-värde) och gör dina buskar friska och starka.

Läs mer om vilket gödsel du ska använda till vad.