Maskgödsel bio

Luktfri maskkompost. Organisk näring för växter, baserad på kogödsel, som har bearbetats av maskar.

Produktinformation

Mullrikt jordförbättringsmedel som gynnar mikroberna i jorden samt ger jorden en bättre struktur och växterna lättillgänglig näring under lång tid.

Produktspecifikation

Volym:
3 liter