Blomsterlandet
Produktbild på Planteringsgödsel mykhorrhiza Osmo

Produktinformation

Osmo® Myco VÄXTSTART medverkar till att den naturliga biologin i jorden är optimal, då produkten ökar antalet gynnsamma svampar och bakterier i jorden. När det finns massvis med
liv i jorden, motverkar det många angrepp av sjukdomar och ska...

Vikt
700 kg
Innehållsförteckning
Totalkväve (N) 3,0 % Härav: Organiskt kväve (N) 3,0 % Citratlöslig fosfor (P) 1,0 % Vattenlösligt kalium (K) 3,0 % Totalmagnesium (Mg) 2,0 % Järn (Fe) 1,0 % Kalcium (Ca)6,6 % Icke-växtnäring: Tångmjöl 2,5 % Humusämnen 0,4 % Arbuskulär (endo)- mykorrhiza 104 cfu/kilo* Ektomykorrhiza104 cfu/kilo* Bacillus sp 106 cfu/g* Azospirillium sp.106 cfu/g**
Art nr
290050