Häckväxter

Avenbok

Carpinus betulus

Krukodlad häckplanta

69,90

Bok

Fagus sylvatica

Krukodlad häckplanta

69,90

Häckoxbär

Cotoneaster lucidus

Barrotad häckplanta

599:-

Häggmispel

Amelanchier spicata

Barrotad häckplanta

499:-

Avenbok

Carpinus betulus

Barrotad häckplanta

Bok

Fagus sylvatica

Barrotad häckplanta

Bukettapel

Malus toringo var. sargentii

Barrotade häckplantor

Hassel

Corylus avellana

Barrotad häckplanta

Hägg

Prunus padus

Barrotad häckplanta

Liguster

Ligustrum vulgare

Barrotad häckplanta

Syren

Syringa vulgaris

Barrotad häckplanta

Syren

Syringa vulgaris

Krukodlad häckplanta

Visar 48 av 48 resultat