Häckväxter

Häggmispel

Amelanchier spicata

Barrotad häckplanta

499:-

Bukettapel

Malus toringo var. sargentii

Barrotade häckplantor

Hassel

Corylus avellana

Barrotad häckplanta

Hägg

Prunus padus

Barrotad häckplanta

Visar 10 av 10 resultat