Guide

Plantera häck - gör så här

Att plantera en häck är ett utmärkt sätt att skydda sitt hem från insyn, avgränsa tomten eller skapa rum. Följ våra steg för en enkel plantering av din häck.

Steg 1:

Förbered planteringen genom att gräva ett planteringsdike där plantorna ska planteras. Se till att eventuellt gräs eller annan växtlighet gallras bort. Diket bör vara minst 40 cm djupt och 60 cm brett. Blanda upp den befintliga jorden med ny Planteringsjord och återfyll ditt dike. Låt plantorna stå i en hink med vatten före plantering.

Steg 2:

Du kan nu enkelt gräva en ny grop i ditt dike och sätt i plantan, ca 40 cm djup. Börja med nästa grop och lägg jorden runt plantans rötter i den första gropen o.s.v. På så sätt slipper man flytta jorden 2 gånger. Om du använder en riktlina så får du plantorna att stå rakt i linje.

Steg 3:

Sätt ner plantan så att övre delen av jordklumpen hamnar något under jordytan. Är det barrotade plantor, se till att jorden kommer en bit upp på stammen.

Steg 4:

Fyll på med resten av jorden. Tryck till jorden ordentligt med foten så att plantorna står stadigt.

Glöm inte att vattna rejält!