Guide

Plantera häck - gör så här

Att plantera en häck är ett utmärkt sätt att skydda sitt hem från insyn, avgränsa tomten eller skapa rum. Följ våra steg för en enkel plantering av din häck.

Steg 1:

Förbered planteringen genom att gräva ett planteringsdike där du tänkt anlägga din häck. Se till att eventuellt gräs eller annan växtlighet gallras bort. Diket bör vara minst 40 cm djupt och 60 cm brett. Blanda upp den befintliga jorden med ny planteringsjord och återfyll ditt dike. Låt plantorna stå i en hink med vatten en stund innan du planterar.

Steg 2:

Du kan nu enkelt gräva en ny grop i ditt dike och sätt i häckplantan, ca 40 cm djup. Börja med nästa grop och lägg jorden runt plantans rötter i den första gropen o.s.v. På så sätt slipper man flytta jorden 2 gånger. Om du använder en riktlina när du ska plantera häck, säkerställer du att häcken kommer stå i en rak linje.

Steg 3:

Sätt ner plantan så att övre delen av jordklumpen hamnar något under jordytan. Är det barrotade plantor, se till att jorden kommer en bit upp på stammen.

Fler tips för barrotade häckplantor

Med en barrotad växt menar man en uppgrävd planta som har roten bar. Dessa plantor kan du bara plantera när växten är i ”vila”, det vill säga under vår eller höst. Plantorna levereras ofta nedstuckna i en kruka med torvmull runt rötterna eller i en plastpåse.

Barrotade plantor är ett billigare alternativ men etableringen tar dock något längre tid. En barrotad planta måste först etablera rotsystemet på nytt innan den kan börja växa igen. Det är viktigt att plantan förvaras svalt och inte blir liggande innan den planteras.

Innan plantering av dina barrotade plantor bör du sätta ner dem i en hink med vatten. Se till att rötterna får ordentlig jordkontakt när du planterar. Packa jorden försiktigt med handen eller foten runt plantans rotsystem allt eftersom du fyller på jord. Vattna rejält efter planteringen och se sedan till att hålla jorden fuktig tills växten rotat sig ordentligt.

Steg 4:

Fyll på med resten av jorden. Tryck till jorden ordentligt med foten så att plantorna står stadigt.

Glöm inte att vattna rejält!

Använd gärna någon form av bevattningssystem som ger de nyplanterade häckplantorna en jämn vattning första säsongen. Titta efter droppslang, fuktslang, sprinklerslang eller liknande för att underlätta skötseln i början.

Efter plantering - en lyckad etablering av dina häckplantor

  • Häckplantor utan genomgående stam: I samband med plantering, klipp ner plantorna till ca: 20 cm för att underlätta etablering.
  • Häckplantor med genomgående stam: Välj ut och bind upp det kraftigaste skotten mot pinne.
  • Håll jorden fuktig de första två åren, stödvattna under tredje och fjärde året under torra perioder.
  • Håll jorden fri från ogräs 30 cm om vardera sida av häcken de första tre åren för att underlätta etablering.
  • Gödsla inte nyplanterade häckar första året, följande år efter behov.