Plantera tujahäck så här

Tuja är en mycket populär häckväxt som snabbt bildar en grön mur runt din trädgård. Plantering och skötsel av en tujahäck, eller thujahäck som det också kan stavas, är egentligen inte svårt, men det är några saker du bör tänka på.

Växtplats

Tujor är mycket tåliga och trivs på både soligare och något skuggigare växtplatser. På skuggiga platser får man räkna med en något långsammare tillväxt. Växtplatsen bör vara öppen och fri från större träd som konkurrerar om vatten och näring. Håll jorden fri från ogräs 30 cm om vardera sida av häcken de första tre åren för att underlätta etablering.

Tänk på att tujor är känsliga för vägsalt och bör därför inte planteras invid vägar som saltas.

Jord - vilken jord passar till tuja?

Jorden bör vara mullrik och väldränerad. Plantorna behöver i och för sig mycket vatten, men tål inte att stå med rötterna i fukt under vintern. Det lönar sig att investera i bra förarbete med jorden när du ska plantera, det ger plantorna en bättre etablering och tillväxt.

Kompakt lerjord: En lerjord håller fukt men behöver blandas upp med en lättare jord för att få bättre dränering och tillföra mer syre. Blanda den befintliga jorden med en planteringsjord eller blanda ihop barkmull och kogödsel för att förbättra syresättningen.

Sandig jord: Har ofta bra syresättning för en nyplanterad häck, men det finns risk för en snabb uttorkning. Även här kan du tillsätta planteringsjord eller blanda ihop barkmull, kogödsel eller annat organiskt material för att förbättra jordens förmåga att behålla fukten.

När ska man plantera tuja?

Vårplantering är ofta att föredra för vintergröna växter, då de behöver så mycket tid som möjligt på sig för att rota och etablera sig innan första vintern.
Vid plantering av tuja från växtzon 4 och uppåt, eller mellersta och norra delen av landet, rekommenderar vi alltid vårplantering för att undvika vinterskador på de nysatta plantorna.

Plantering av tuja steg för steg

  1. Beräkna att det går åt 2-3 plantor/meter vid planteringen.
  2. Låt plantorna stå i en hink med vatten en stund innan planteringen så att jordklumpen blir ordentligt genomvattnad.
  3. Gräv ett planteringsdike som är minst 40 cm djupt och 60 cm brett längs hela den nya häckens sträckning. Blanda den gamla jorden med ny planteringsjord samt eventuellt barkmull och gödsel beroende på utgångsläget på platsen.
  4. Plantera plantorna så att övre delen av jordklumpen kommer i nivå, eller något under, markytan. Trampa försiktigt till jorden kring plantan så den står stadigt. Hantera jordklumpen varsamt så inte rötterna skadas.
  5. Efter planteringen är det viktigt att vattna igenom jorden ordentligt. Dels för att plantorna ska få vatten, dels för att jorden ska packa sig ordentligt runt rötterna. Därefter är det viktigt att man fortsätter att vattna ordentligt hela säsongen.

Vill du förenkla underhållsarbetet kan du täcka jorden kring plantorna med täckbark för att minska ogräset. Täckbark på jordytan ger också ett bra skydd mot uttorkning och minskar vattningsbehovet. På vintern isolerar lagret mot nedträngande tjäle.

Här hittar du vårt sortiment av olika sorters tuja. Sortimentet kan skilja sig mellan butik och online och finns tillgängligt unde våren.

Skötsel av tujaplantorna

Bevattning

Nyckeln till att få tujaplantorna att etablera sig på ett bra sätt är att fortsätta vattna efter planteringen hela den första säsongen och även andra sommaren, om det blir torrt. Det är viktigt att det blir rejält genomvattnat varje gång man vattnar så att vattnet hinner komma ända ner till rötterna. Den gamla regeln som säger att det är bättre att vattna mycket och sällan än lite och ofta gäller verkligen här.

De unga plantorna har rotsystem nära markytan och torkar därför snabbt ut. Så för att hjälpa till med en bra rotetablering hos de nyplanterade tujorna är det viktigt med regelbunden vattning. Håll extra koll på bevattningen på våren för att minska risken för skador från vårsolen.

Även äldre tujahäckar kan behöva stödbevattning om det blir tuffa torrperioder mellan april-september. Väldigt varma och torra somrar med värmeböljor kan stressa plantorna eftersom vattnet dunstar bort snabbt och det leder till torra barr som blir bruna. Se till att häcken har god tillgång till vatten ända fram till jorden fryser till på hösten för att minska skadorna till kommande säsong. Bruna barr kan putsas bort, de kommer inte bli gröna igen.

Olika områden har olika förutsättningar med hur mark tar åt sig fukt. Jordens sammansättning har stor betydelse, men även sänkor och berg under mark, dränerande material kring gångvägar och liknande kan påverka hur din häck får tillgång till vatten.
Därför kan det vara svårt att ge exakta rekommendationer hur mycket och hur ofta du behöver vattna din tujahäck. Känn på jorden och om du är osäker finns det fuktmätare att köpa.

Men det finns hjälpmedel för att underlätta skötseln av tujahäcken de första åren.
Ett system med någon form av droppslang eller fuktslang och bevattningstimer kan vara en bra investering och ger en effektiv och ekonomisk bevattning. Se fler lösningar för droppbevattning här.

Vattna inte varje dag, vid torra perioder kan det räcka med 2-3 gånger/vecka med ett droppbevattningssystem. Jorden kring rötterna behöver torka upp lite lätt mellan varje bevattning. Detta för att förhindra att rötterna står i allt för blöt miljö som kan leda till att de ruttnar.
Minska bevattningen i takt med att det blir kallare på hösten fram till tjälen kommer då du kan sluta helt.

Gödsel till tuja

Tujaplantor behöver även få gödsel för att orka växa och utvecklas på ett bra sätt. Använd till exempel trädgårdsgödsel eller kogödsel. Gödsla inte extra i samband med planteringen utan tidigast någon månad efter planteringen. Därefter är det bra att ge en giva gödsel varje vår och ytterligare någon gång i juni.

Solskydd och vintertäckning

Vintergröna plantor är känsligare än andra växter för stark sol under vårvintern, innan marken hunnit tina upp. Nyplanterade plantor är extra känsliga. Därför bör plantorna skuggas med till exempel säckväv de rösta tre åren efter plantering. Sätt upp väven i januari och låt den sitta kvar tills tjälen gått ur marken och plantorna åter kan tillgodogöra sig vattnet i marken. Här hittar du olika typer av dukar och väv. Se till att fästa väven ordentligt och välj ett täckmaterial som andas. Juteväv, skuggväv och fiberduk är sådana exempel, som samtidigt ger skydd mot solen strålar.

Vad är tjältorka?

Den starka vårsolen i kombination med frusen mark kan få tujan att torka. Den unga plantan gör av med mer vatten genom sina barr när de blir väckta av solen än de kan tillgodose sig från den frusna marken med sina relativt ytliga rötter. Skadan av den här typen av tjältorka som kan drabba unga vintergröna växter visar sig på våren när plantan ska ta ny fart. Deras rötter har inte hunnit växa sig ner förbi nivån för tjälen och plantorna blir bruna snabbt, och i många fall dör plantan.

Beskära tuja - klippa tujahäck

Tujor kan klippas antingen tidigt på våren eller under sensommaren (augusti). Klipp sidorna på häcken allt eftersom den växer, men avvakta med att klippa topparna till dess att du är nöjd med häckens höjd. Få en snygg häck med en bra häcksax och spänn gärna upp ett snöre längs med för att hålla raka linjer. En batteridriven häcksax underlättar arbetet om du har en längre tujahäck.

Tuja behöver beskäras för att bli tät och behålla den form du önskar. Den lite mer långsamväxande tuja 'Smaragd' räcker oftast med en gång per år, medan den lite snabbare tuja 'Brabant' kan behöva en putsning både vår och höst. Välj gärna en molnig dag så minskar risken för solskador på de ytor som blir mer synliga.

Klipp gärna tujan så att sidorna får en lätt lutning, där basen är bredare än toppen. På så sätt kan hela häcken få mer solljus. En häck som klipps rakt blir ofta gles nertill. Klipp bara de nya skotten som tillkommit och klipp inte längre än att det finns gröna barr kvar. Kal ved kommer inte bryta nya skott.

Vanliga frågor om tuja och tujahäck

’Brabant’ och ’Smaragd’ är de två vanligaste sorterna av tuja i Sverige, men vad skiljer dem åt?

Thuja occidentalis 'Brabant'

Är en lättodlad och snabbväxande tuja. Har ett pelarformigt växtsätt men kan upplevas som lite yvig om den inte klipps regelbundet både på höjden och bredden. Regelbunden beskärning gör att plantorna får ett tätare växtsätt och snabbare skapar ett insynsskydd vid rätt förutsättningar. En tuja ’Brabant’ kan växa 30-50 cm per år.

De flata, breda mjuka barren kan skifta lite i sin mellangröna ton och är som grönast under sensommaren och hösten. På vintern kan barren skifta i en brons- eller gulaktig ton, vilket är helt normalt och ett typiskt karaktärsdrag.

Thuja occidentalis 'Smaragd'

’Smaragd’ kräver lite mindre underhåll då det gäller beskärningen eftersom växtsättet är mer kompakt och pelarformat. Främst behöver man hålla efter den på höjden när tujahäcken har uppnått önskad höjd. Den växer lite långsammare än Brabant och är naturligt lite mer konformad. Tuja ’Smaragd’ växer cirka 15-25 cm per år under normala förhållanden.

Barren är mjuka och flata, men här hålls den lite mer mörkgröna färgen kvar även på vintern. Nytillväxten är ljusgrön och blir en vacker kontrast mot de mörkgröna barren. I soliga lägen kan ’Smaragd’ få bronsfärgad vinterfärg i topparna.

Hur snabbt en tujahäck växer beror en hel del på växtplatsen, hur soligt det är och hur jordkvaliteten är.

Men vid goda förhållanden växer en tuja ’Brabant’ cirka 30-50 cm per år och tuja ’Smaragd’ 15-25 cm per år.

Vi rekommenderar ca 40 cm från center till center av plantorna, vilket blir ungefär 2-3 plantor/meter. Men detta beror förstås också lite på hur tät häck du vill ha och vilken storlek plantorna har som du väljer. Plantera tujorna så pass tätt att de nästan snuddar vid varandra.

Ja, det går bra men var generös med krukans storlek om den ska stå ute året runt. En kruka på 30-40 liter ökar chansen för att tujan ska må bra och klara sig. Välj en kruka i isolerande material eller svep in krukan med exempelvis bubbelplast vintertid. När vårsolen kommer så är det viktigt att man täcker tujan med juteväv eller fiberduk för att förhindra tjältorka och solskador.