Barrotade häckplantor, krukodlad häck eller häck i kruka - vad är skillnaden?

Det finns flera olika kvalitetsbegrepp för trädgårdsväxter: barrotat, krukodlat, häck i kruka eller inkrukat är några. Men vad betyder de egentligen och vad är det för skillnad?
Krukodlade häckplantor

Krukodlade häckplantor

En krukodlad häckplanta är en växt som är uppdriven i en kruka och har hunnit rota sig ordentligt i denna. Om du lyfter upp en krukodlad planta ur krukan skall jorden hålla ihop och rötterna vara synliga ut mot krukans kanter – man brukar säga att plantan är ordentligt genomrotad. När du köper en krukodlad häckplanta står det vanligen ”co” på växtetiketten, vilket betyder att växten är ”containerodlad”, alltså uppodlad i ett odlingskärl/kruka.

Den största fördelen med krukodlade häckplantor är att dessa kan planteras under hela växtsäsongen, dvs även mitt i sommaren, bara du vattnar ordentligt. Etableringen av den här häcken blir snabbare, då den redan har rotsystemet ”färdigt” i krukan och bara kan fortsätta växa.

Om du vid planteringen ser att rötterna börjat växa runt i cirklar inne i krukan kan du göra några snitt tvärs över med en kniv eller sekatör. På så sätt hjälper du plantan att bilda nya rötter.

Barrotade häckplantor

Barrotade häckplantor

Köper du en barrotad häck, betyder det att du har köpt en uppgrävd planta som har roten bar. Dessa plantor kan du bara plantera när växten är i ”vila”, dvs under vår eller höst. De barrotade häckplantorna levereras ofta nedstuckna i en kruka med torvmull runt rötterna eller i en plastpåse. Barrotade rosor är också ett vanligt exempel.

Fördelen med en barrotad häckplanta är att den blir billig att köpa och att utbudet av sorter ofta är större. Etableringen tar dock något längre tid. En barrotad planta måste först etablera rotsystemet på nytt innan den kan börja växa igen. Det är viktigt att plantan förvaras svalt och inte blir liggande innan den planteras.

När du kommer hem med barrotade häckplantor bör du sätta ner dem i en hink med vatten en stund innan de ska planteras. Se till att rötterna får ordentlig jordkontakt. Packa jorden försiktigt med handen eller foten runt plantans rotsystem allt eftersom du fyller på jord. Vattna rejält efter planteringen och se sedan till att hålla jorden fuktig tills växten rotat sig ordentligt.

Inkrukade plantor

Inkrukad planta - häck placerad i kruka

Att en planta är krukpackad innebär att den står packad i en kruka med jord på samma sätt som en krukodlad planta. Skillnaden är att den krukpackade plantan ännu inte hunnit rota sig i krukan. Detta förekommer ibland på våren, då t ex rosor, barrväxter och häck kan säljas krukpackade. De har då ännu inte hunnit rota sig tillräckligt i krukorna för att få kallas krukodlade.

Att köpa en krukpackad planta är det näst bästa efter att köpa en krukodlad. Plantans kvalitet försämras inte med tiden, så som om den vore barrotad. Det enda som händer med växten om den blir stående länge är att den rotar sig i krukan och med tiden blir krukodlad.