Plantera häck – tips och råd

Att plantera en häck är inte svårt, men det är mycket att tänka på.

En grön häck ger ett mjukt och vänligt intryck mot gatan, samtidigt som den ger insynsskydd, silar vind och minskar buller. En grön gräns mot grannen ramar in trädgården och ger en perfekt bakgrund till prydnadsbuskar och rabatter. Plantera häckar inne i trädgården för att skapa mysiga rum kring sittplatserna eller för att dölja de mindre vackra delarna såsom kompost och soptunnor. Att rama in köksträdgården ger lä och på en varmare plats ökar förutsättningar för bättre skörd.

Val av häck

Vilken typ av häck du väljer handlar både om personlig smak, vad som passar till huset och kvarteret där du bor, hur mycket tid du vill lägga på skötsel och var i landet du befinner dig. Eftersom häcken ska stå på samma plats i många år är det viktigt att välja rätt från början.

Några frågor man bör fundera på när man ska plantera häck.

1. Det allra första du måste tänka på när du väljer sort till din nya häck är om den ska vara formklippt eller friväxande.

Det vill säga om du är beredd att klippa häcken minst en gång varje år eller om du vill låta den växa mer fritt. Om en nyanlagd häck ska växa fritt eller bli formklippt bör bestämmas redan från början. Skötseln för dessa två häcktyper skiljer sig nämligen åt. En fritt växande häck klipps bara ner en enda gång i början för att bli tät och fin. Sedan låter man den växa helt fritt.

En friväxande häck består i regel av växter med dekorativa bladverk och en vacker blomning. Till skillnad mot en klippt häck tar den relativt stor plats, men ger å andra sidan ett naturligare och lummigare intryck.

Som friväxande häck passar: prakthäggmispel, svartaronia, norskspirea, syren, korallkornell och goliatpoppel.

En formklippt häck, klipps och formas redan från början, för att grena sig och bli tät ända nerifrån.

En klippt häck ser välskött ut och tar förhållandevis lite utrymme. Sköts den rätt blir den tät och snygg och utgör en fin bakgrund till blommande växter.

Välj till exempel: oxel, tuja, idegran, liguster, svartaronia, sibirisk ärtbuske, måbär eller häckoxbär. Vill du ha en låg häck passar buxbom och vill du ha en mycket hög häck kan du välja goliatpoppel.

2. Vilka häckväxter passar på den tänkta platsen?

Klimat (zon), sol/skugga, jordmån, förekomsten av vägsalt, är platsen blåsig m.m. har betydelse för valet av lämplig häckväxt.

I kalla delar av landet är det extra viktigt att tänka på härdigheten. Måbär, häckoxbär och sibirisk ärtbuske hör till de härdigare.

3. Ska häcken vara vintergrön eller lövfällande?

En vintergrön häck har fördelen att den ger insynsskydd även vintertid samt dämpar buller även under den kalla årstiden. Idegran och liguster är exempel på vintergröna häckar (liguster finns även som lövfällande), men de är något mindre härdiga och passar bäst i varma delar av landet. Tuja fungerar något längre norrut.

4. Blommande eller grön häck?

Om du vill ha en blommande häck är det bäst att välja en som får växa fritt.

Formklipper man en blommande häck, klipper man bort det mesta av blomningen.

Blommande häck. En häck som blommar får ett extra prydnadsvärde och kräver minimalt med underhåll. Blommande häckar passar särskilt fint vid en mindre entréträdgård eller om man har en lantlig, lite romantisk stil på sin trädgård. De kan också vara snygga att ha som avdelare inne i trädgården, särskilt de lägre sorterna som ramar in utan att skymma. Har man en stor trädgård som man vill fylla ut passar det att rama in trädgården med en större blommande och friväxande häck. Det gör också att man får en otroligt lättskött häck.

Till lite lägre blommande häckar passar: ölandstok, låg rosenspirea och norskspirea. Lite högre häckar bildar: praktspirea, vresros, prakthäggmispel och syren.

5. Ska jag välja barrotade eller buskplanta?

Det finns s.k. barrotade plantor, som sälj i 10-pack. Ska du plantera en längre häck rekommenderas barrotsplantor, som både är billigare och mer lätthanterade än krukodlade plantor. Barrotade plantor etablerar sig snabbt och kommer igång att växa redan första våren. Barrotade häckplantor kan planteras både höst och vår.

Krukodlade buskplantor kan planteras när som helst så länge det går att gräva i jorden. Krukodlade plantor är större och ger ett mer färdigt intryck direkt.

Vill du ha full höjd på häcken direkt, och det enbart handlar om kortare sträckor, kan du köpa så kallad färdighäck, som redan vid planteringstillfället är mellan 100 och 125 cm höga.

Plantera häcken helst under höst eller vår

Bästa planteringstid för häckar är vår och höst.

Lycka till med att plantera din häck.