Välja häck och plantera häck – tips och råd

Att plantera en häck är inte svårt, men det finns en del att tänka på när det kommer till att välja häck, och vilken häck som är bäst just för dig. Vi hjälper dig med några bra frågeställningar.

Vilken häck ska man välja?

Att välja vilken typ av häck du ska plantera för att omringa trädgården kan ha sina utmaningar och det kan vara svårt att måla upp en inre bild av hur det kommer se ut. En vintergrön, klippt häck står för insynsskydd året om, en grön, trygg vägg. Motsatsen är en friväxande, lövfällande, blommande häck som tillför en vildare touch till trädgården, och då inte bara i form av växtsättet utan även en hel del surr från våra viktiga pollinatörer. Men en bit häck kan även fungera som avdelare inne i trädgården som både skapar lugn och gör trädgården mer spännande då det inte går att få en överblick av hela tomten på en och samma gång.

Tänk till innan - jordmån och odlingszon

Det finns några grundläggande saker att reda ut som kan hjälpa till i valet av häck. Det är förstås viktigt att utgå ifrån vilken jordmån som finns där häcken ska planteras. Att byta ut jorden för en viss sorts häck är ett merarbete utan dess like och ärligt talat blir det sällan bra då häckplantornas rötter söker sig både långt ner och åt sidorna. (Detta ska inte förväxlas med att jordförbättra vid plantering, den åtgärden främjar häckens etablering och ska inte hoppas över.)

En annan viktig sak att ha koll på är vilken växtzon häcken ska planteras i. Visst kan du chansa och det kan gå att få enstaka plantor att överleva i en högre zon än vad som rekommenderas men när det gäller större planteringsprojekt är det klokt att vara säker. Häcken ska må bra och förhoppningsvis stå där en lång tid framöver. På zonkartan kan du se vilken odlingszon din trägård ligger i. 

Blanda gärna häckväxter

Ett annat kriterium, som hjälper dig i urvalet, är läget där häcken ska planteras. Tillgången på sol under dygnets ljusa timmar spelar roll liksom hur utsatt platsen är för blåst. Försök även ta hänsyn till slagskuggan, det vill säga skuggan som uppstår från hus och annat stort som solen inte kan lysa igenom. Och om förutsättningarna varierar längs tomtgränsen går det att modigt blanda olika arter av häckväxter. Det ger en varierad linje runt trädgården och du kan välja växter som föredrar skugga respektive sol.

Frågor man bör fundera på när man ska välja häck:


1. Hur hög häck vill du ha?

Ska slutresultatet vara en lägre inramning som max ska bli kring metern hög är det väldigt onödigt att välja ett växtslag med en sluthöjd kring 3–5 meter. Det kommer aldrig att bli bra. Och lika galet blir det om du tänkt dig en hög häck, kring 3 meter, och väljer ett växtmaterial som naturligt inte blir så högt. 

2. Ska du välja häck som är formklippt eller friväxande?

Svaret på frågan beror på om du är beredd att klippa häcken minst en gång varje år eller om du vill låta den växa mer fritt. Om en nyanlagd häck ska växa fritt eller bli formklippt bör bestämmas redan från början. Skötseln för dessa två häcktyper skiljer sig nämligen åt.

En friväxande häck behöver då och då beskäras även om det inte behöver göras lika ofta som hos strikt formklippta varianter. För friväxande häckar blir beskärningen en slags föryngring som gör att de håller sig täta och fina samt att blommande varianter fortsätter skänka fägring.

En friväxande häck består i regel av växter med dekorativa bladverk och en vacker blomning. Till skillnad mot en klippt häck tar den relativt stor plats, men ger å andra sidan ett naturligare och lummigare intryck. Men är trädgårdsytan liten kan det vara en viktig sak att ta hänsyns till. 

En formklippt häck, klipps och formas redan från början, för att grena sig och bli tät ända nerifrån. En klippt häck ser välskött ut och tar förhållandevis lite utrymme. Sköts den rätt blir den tät och snygg och utgör en fin bakgrund till blommande växter.

Vill du ha en låg häck passar buxbom och vill du ha en mycket hög häck kan du välja exempelvis bok-varianter eller tuja.

3. Vilken häck är bäst för den tänkta platsen?

Klimat (zon), sol eller skugga, jordmån, förekomsten av vägsalt eller om platsen är blåsig har betydelse för valet av vilken häck som är bäst för dig och din trädgård. Här kan du läsa mer om zonkartan för Sverige.

I kalla delar av landet är det extra viktigt att tänka på härdigheten. Måbär, häckoxbär och sibirisk ärtbuske (även kallad häckkaragan) hör till de härdigare häckväxterna.

4. Är en vintergrön eller lövfällande bästa häcken för dig?

En vintergrön häck har fördelen att den ger insynsskydd även vintertid samt dämpar buller även under den kalla årstiden. Idegran och liguster är exempel på vintergröna häckar (liguster finns även som lövfällande), men de är något mindre härdiga och passar bäst i varma delar av landet. Tuja fungerar något längre norrut. 

Lövfällande häckar förstärker däremot årstiderna och skapar en rytm. Och här går det också att välja en rödbladig sort som skapar dramatik och omväxling i trädgården. 

5. Är blommade eller grön häck bäst för dig?

Om du funderar på att välja en häck som blommar är det bästa om den får växa fritt. Formklipper du en blommande häck, klipper man bort det mesta av blomningen.

En häck som blommar får ett extra prydnadsvärde och kräver minimalt med underhåll. Blommande häckar passar särskilt fint vid en mindre entréträdgård eller om du har en lantlig, lite romantisk stil på din trädgård. De kan också vara snygga att ha som avdelare inne i trädgården, särskilt de lägre sorterna som ramar in utan att skymma. Har du en större trädgård som kan behöva fyllas ut passar det att rama in trädgården med en större blommande och friväxande häck. Det gör den också mycket lättskött, vilket kan vara bra att tänka på när du ska välja häck.

6. Ska jag välja häck som är barrotad eller krukodlad buskplanta?

Det finns så kallade barrotade plantor, som sälj i 10-pack. Ska du plantera en längre häck rekommenderas barrotade häckplantor, som både är billigare och mer lätthanterade än krukodlade häckplantor. Barrotade plantor växer sig lite långsammare då rotsystemet måste etablera sig på nytt i den nya jorden. Barrotade häckplantor kan planteras både höst och vår.

Ska du köpa häckplanta eller buskplanta? 

Skillnaden ligger i plantornas  ålder vid försäljningstillfället. Häckplantor är vanligen ett par år yngre och alltså mindre och billigare än stora buskar. Är det en kortare sträcka som ska planteras eller om  du vill ha ett snabbt resultat kan buskplantor vara lösningen.

Krukodlade buskplantor kan planteras när som helst så länge det går att gräva i jorden. Krukodlade plantor är större och ger ett mer färdigt intryck direkt.

Vill du ha en häck som är full höjd direkt, och det enbart handlar om kortare sträckor, kan du köpa så kallad färdighäck, som redan vid planteringstillfället är mellan 100 och 125 cm höga. Plantera häcken helst under höst eller vår.

Många funktioner

Bli nu inte avskräckt av alla val. Betrakta dem som en vägledning som hjälper dig att ta ett klokt beslut kring valet av häck. Det är ju ändå en hel del jobb och du vill förmodligen att resultatet ska stå sig länge och passa din trädgård och dina förutsättningar.

Tänk också på att användningsområdet för häckar är stort. De kan göra mer än att sträcka sig utmed tomtgränsen. Häckar inne i trädgården kan vara låga för att markera en gräns, eller höga för att skapa mystik och göra det ombonat. Det kan också vara snyggt att ha en lägre häck framför en högre där det ena kan vara vintergrön.

Oavsett vilket så är ”gröna rum” på tomten vilsamma. En häcksnutt kan också fungera som en fondvägg där framförvarande rabatts färger och former framhävs. En mörkgrön häck är vackert till ljusa blommor och till perenner med ljust gröna blad. Häckar kan också dölja saker, som till exempel ett arbetshörn som ibland kan upplevas som stökigt, eller rama in platsen för sopkärlen.