Välja häck och plantera häck – tips och råd

Att plantera en häck är inte svårt, men det finns en del att tänka på när det kommer till att välja häck, och vilken häck som är bäst just för dig. Vi hjälper dig med några bra frågeställningar.

En grön häck ger ett mjukt och vänligt intryck mot gatan, samtidigt som den ger insynsskydd, silar vind och minskar buller. En grön gräns mot grannen ramar in trädgården och ger en perfekt bakgrund till prydnadsbuskar och rabatter. Plantera häckar inne i trädgården för att skapa mysiga rum kring sittplatserna eller för att dölja de mindre vackra delarna såsom kompost och soptunnor. Att rama in köksträdgården ger lä och på en varmare plats ökar förutsättningar för bättre skörd.

Vilken häck ska man välja?

Vilken häck som är bäst at plantera för just dig handlar både om personlig smak, vad som passar till huset och kvarteret där du bor, hur mycket tid du vill lägga på skötsel och var i landet du befinner dig. Eftersom häcken ska stå på samma plats i många år är det viktigt att välja rätt från början.

Frågor man bör fundera på när man ska välja häck:

 

1. Ska du välja häck som är formklippt eller friväxande?

Svaret på frågan beror på om du är beredd att klippa häcken minst en gång varje år eller om du vill låta den växa mer fritt. Om en nyanlagd häck ska växa fritt eller bli formklippt bör bestämmas redan från början. Skötseln för dessa två häcktyper skiljer sig nämligen åt. En fritt växande häck klipps bara ner en enda gång i början för att bli tät och fin. Sedan låter du den växa helt fritt.

En friväxande häck består i regel av växter med dekorativa bladverk och en vacker blomning. Till skillnad mot en klippt häck tar den relativt stor plats, men ger å andra sidan ett naturligare och lummigare intryck.

En formklippt häck, klipps och formas redan från början, för att grena sig och bli tät ända nerifrån.

En klippt häck ser välskött ut och tar förhållandevis lite utrymme. Sköts den rätt blir den tät och snygg och utgör en fin bakgrund till blommande växter.

Vill du ha en låg häck passar buxbom och vill du ha en mycket hög häck kan du välja exempelvis bok-varianter eller tuja.

2. Vilken häck är bäst för den tänkta platsen?

Klimat (zon), sol eller skugga, jordmån, förekomsten av vägsalt eller om platsen är blåsig har betydelse för valet av vilken häck som är bäst för dig och din trädgård. Här kan du läsa mer om zonkartan för Sverige.

I kalla delar av landet är det extra viktigt att tänka på härdigheten. Måbär, häckoxbär och sibirisk ärtbuske (även kallad häckkaragan) hör till de härdigare häckväxterna.

3. Är en vintergrön eller lövfällande bästa häcken för dig?

En vintergrön häck har fördelen att den ger insynsskydd även vintertid samt dämpar buller även under den kalla årstiden. Idegran och liguster är exempel på vintergröna häckar (liguster finns även som lövfällande), men de är något mindre härdiga och passar bäst i varma delar av landet. Tuja fungerar något längre norrut.

4. Är blommade eller grön häck bäst för dig?

Om du funderar på att välja en häck som blommar är det bästa om den får växa fritt. Formklipper du en blommande häck, klipper man bort det mesta av blomningen.

En häck som blommar får ett extra prydnadsvärde och kräver minimalt med underhåll. Blommande häckar passar särskilt fint vid en mindre entréträdgård eller om du har en lantlig, lite romantisk stil på din trädgård. De kan också vara snygga att ha som avdelare inne i trädgården, särskilt de lägre sorterna som ramar in utan att skymma. Har du en större trädgård som kan behöva fyllas ut passar det att rama in trädgården med en större blommande och friväxande häck. Det gör den också mycket lättskött, vilket kan vara bra att tänka på när du ska välja häck.

5. Ska jag välja häck som är barrotad eller krukodlad buskplanta?

Det finns så kallade barrotade plantor, som sälj i 10-pack. Ska du plantera en längre häck rekommenderas barrotade häckplantor, som både är billigare och mer lätthanterade än krukodlade häckplantor. Barrotade plantor växer sig lite långsammare då rotsystemet måste etablera sig på nytt i den nya jorden. Barrotade häckplantor kan planteras både höst och vår.

Krukodlade buskplantor kan planteras när som helst så länge det går att gräva i jorden. Krukodlade plantor är större och ger ett mer färdigt intryck direkt.

Vill du hellre välja en häck som är full höjd direkt, och det enbart handlar om kortare sträckor, kan du köpa så kallad färdighäck, som redan vid planteringstillfället är mellan 100 och 125 cm höga. Plantera häcken helst under höst eller vår.