Zonkarta - vägledning till växtval

Enligt Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner och med hjälp av zonkartan kan du se i vilken odlingszon din trädgård ligger.

Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den alltså vara.

Det är inte självklart att de "högsta" zonerna alltid finns i norra Sverige. Hav och stora sjöar har utjämnande inverkan på temperaturen och klimatet brukar bli mildare i stora vattens närhet. Höjden över havet påverkar också och vegetationsperioden förkortas ju högre upp man kommer.

Det finns också trädgårdsodlare som är ”zonknäckare”, som testar sådana växter som egentligen inte passar, men ändå kan gå, om de lokala förhållandena är gynnsamma.

Eftersom klimatet håller på att förändras kan det i Sverige exempelvis komma att innebära mildare vintrar, mer nederbörd och längre odlingssäsong. Nya växter kan trivas och flytta in i trädgårdar och parker, men det kan också skadeinsekter, svampar och andra sjukdomar.

I praktiken varierar klimatet mycket inom en odlingszon, och som trädgårdsägare kan man dessutom påverka en hel del själv. Kartan gäller endast för vedartade växter, som träd, buskar, rosor, fruktträd och klängväxter. För perennernas härdighet eller övervintringsförmåga används ett annat system där skyddat läge och väldränerad växtplats är viktiga faktorer. Zonkartan är ändå en bra vägledning som kan ge en uppfattning om odlingsförutsättningarna.

Kartan upprättades ursprungligen för att hjälpa äppelodlare med härdighetsanvisningar. Läs mer om zonkartan på www.tradgard.org

Källa: Riksförbundet Svensk Trädgård

Läs mer om att hitta rätt växt till rätt plats

Perenners härdighet – gruppindelning

För träd och buskar finns den klassiska zonindelningen över landet. Motsvarigheten för perenner bygger på växtplatsens förutsättningar. Vi reder ut hur det fungerar.

Välja häck och plantera häck – tips och råd

Att plantera en häck är inte svårt, men det finns en del att tänka på när du ska välja vilken typ av häck du vill ha. Vi hjälper dig med några bra frågeställningar.

10 favoritrosor från norr till söder

Vi älskar rosor och det verkar vi inte vara ensam om. Vi har sammanställt topplistor för våra mest sålda rosor, uppdelat på växtzon. Här är resultatet!