Perenners förmåga att övervintra – gruppindelning

För träd och buskar finns den klassiska zonindelningen över landet. Motsvarigheten för perenner bygger på växtplatsens förutsättningar. Vi reder ut hur det fungerar.

Den traditionella zonkartan för träd och buskar

Zonkartan gäller för fruktträd, bärbuskar och prydnadsträd och -buskar. Den bygger på klimatet i olika delar av landet, där zon 1 återfinns längst ner i söder och områdena kring fjällkedjan har zon 8, den högsta.

Men man kan inte stirra sig blind på dessa zoner. Områden inom en zon kan mycket väl höra till en lägre zon, om förhållandena är gynnsamma på en extra skyddad plats till exempel. Men också det omvända för en plats som är extra utsatt för kyla, då kan den höra till en högre zon än omgivningen. För zonindelningen har temperaturen stor betydelse

Men vad påverkar perenner?

För perenners del, som vanligen övervintrar under markytan när växten vissnat ner, är förhållanden i jorden viktigt så att rötterna mår bra. Därför är det främst ståndort, växtplatsen och dess egenskaper, som avgör hur lyckad övervintringen blir och inte i lika stor utsträckning geografiskt läge. Riktlinjerna för hur perennerna överlever vintern tar för givet att de fått växa i rekommenderat läge.

Perennagruppens övervintringsbokstäver för perenner i Sverige från 2021 ersätter det tidigare systemet för perenners härdighet som lanserades för 40 år sedan. Övervintringsbokstäverna, A-D, ger en riktlinje för hur bra perennerna klarar vintern, under förutsättning att de är planterade i sitt rätta läge.

Sannolikhet för lyckad övervintring

Perennernas övervintringsförmåga beskrivs nu med orden PÅLITLIGT motsvarande bokstav A, VANLIGTVIS motsvarande bokstav B, IBLAND motsvarande bokstav C och INTE som motsvarar bokstav D. Det vill säga en beskrivning av oddsen för att lyckas.

Vissa perenner har behov av ett väldränerat läge för bästa tillväxt och övervintring. Perenners värsta fiende under vintern är i många fall stående fukt. Genom att plantera känsliga och värmekrävande perenner i väldränerad jord ökar sannolikheten för en lyckad övervintring. Övervintringsbokstäverna A-C har en underkategori vilket markeras med en asterisk * för att påtala att sorten behöver ett väldränerat läge.

Övervintringsbokstäver:

  • A = Övervintrar pålitligt
  • A* = Övervintrar pålitligt i väldränerat läge
  • B = Övervintrar vanligtvis
  • B* = Övervintrar vanligtvis i väldränerat läge
  • C = Övervintrar ibland
  • C* = Övervintrar ibland i väldränerat läge
  • D = Övervintrar inte.
  • - = Erfarenhet saknas

Vi hjälper dig hitta rätt perenn

kategorisidan för perenner hittar du en filter-funktion där du kan klicka dina önskemål när det gäller just indelningen för övervintring. Du kan också filtrera på särskilda egenskaper som höstfärger, snabbväxande eller om den är extra omtyckt bland våra pollinatörer.

Har du fler frågor finns våra kunniga medarbetare både online och i butik för att ge dig råd på vägen.

Klicka på knappen Filter på kategorisidan, så kan du själv välja i önskade egenskaper.