Rabatt i soligt läge – skiss och växtlista

Behöver du tips för en rabatt med mycket sol i din trädgård? Då kan du få hjälp från en expert. Ulrika Levin, trädgårdsdesigner, har satt ihop en vacker plantering i blått, rosa och lila.

Det här är en rabatt som kommer locka till sig pollinatörer och fjärilar, flera av växterna har lång blomning och doftar härligt. Det blir ett fyrverkeri i blommor på olika höjd och olika nyanser, en fröjd för flera sinnen.

Rabatten innehåller perenner som gärna vill ha mycket sol i din trädgård. Anpassa antalet plantor du använder till ytan du har tillgänglig, så att det blir proportionerligt till platsen.

Skiss och växtval för rabatten

Växterna har samma nummer på översiktsbilden som i listan nedanför.

Skiss av Levins Trädgård & Design AB.
Vy över rabatten. En variation av höjd, färger och blommning.

Så här anlägger du planteringen - steg för steg:

1. Mät upp planteringsytan

Det hjälper dig att räkna ut hur många plantor du får plats med.

2. Jordförbättra om så krävs

Hur och med vad beror på kvalitet och struktur på din befintliga jord.

3. Kratta till jorden så att ytan blir jämn

Om du har en helt nyanlagd rabatt, tänk på att jorden sätter sig vilket innebär att marknivån sjunker. Det kan medföra att planteringen hamnar för lågt i förhållande till omgivande marknivå. Låt därför planteringsytans marknivå vara några centimeter högre än omgivande marknivå vid planteringstillfället.

4. Vattna växterna innan plantering om de är torra

Låt dem stå i hinkar och dra åt sig vatten medan du gör förarbetet med jorden.

5. Ställ ut alla dina växter på planteringsytan så som plantorna ska stå enligt planteringsöversikten

Låt plantorna vara kvar i krukorna så länge. Mät in avståndet mellan samtliga plantor för att säkerställa att du får rätt cc-avstånd (från centrum till centrum på krukorna) mellan plantorna. Det gör att din plantering blir tät och fyllig, du slipper hål i din rabatt. Enklast är att börja med kantväxterna och därefter fortsätta med övriga plantor. Justera plantornas placering till dess att du känner dig nöjd.

Ta gärna ett kliv tillbaka och titta över din plantering när du ställt ut samtliga växter, det ger dig en bra överblick. Tänk på att det i de allra flesta fall är bättre att plantera lite tajtare än vad växtens cc-avstånd är, i stället för att dra isär växterna för mycket.

6. Dags för plantering

Tryck till med krukan i jorden, det ger en markering som visar exakt var du ska gräva. Det hjälper dig att bibehålla avståndet mellan plantorna som du mätt in tidigare. Gräv ett hål och sätt ner plantan i jorden. Återfyll, tänk på att se till att plantans rotsystem får kontakt med omgivande jord genom att trycka till jorden runt plantan. Fortsätt till dess att alla plantor är planterade.

Tips! Under planteringens gång, ta gärna ett steg tillbaka och se över din plantering för att se att du planterar växterna där de faktiskt är tänkta att stå. Det ger dig möjlighet att justera om du upptäcker att placeringen blivit fel medan du planterat.

7. Kultivera jorden runt och mellan plantorna

Använd en kultivator då jorden lätt blir tilltryckt under planteringen när du går omkring i rabatten. Undvik plantornas rotsystem.

8. Vattna planteringen om det behövs

Nyetablerade rabatter kan behöva lite extra övervakning när det gäller vattning, särskilt om det är en torr säsong.

Ulrika Levin
Trädgårdsdesignern tipsar
  • Planteringsförslaget går utmärkt att anpassa för en rundare och mer organisk plantering. Principen är densamma med kantväxt i framkant, en mellansektion och höga växter i bakkant.
  • Vill du få en modernare touch? Byt ut det amerikanska älggräset (nr 4) mot Miscanthus sinensis ’Graziella’, japanskt gräs.