Växter som tål salt och vind

Alla växter tål inte hård vind eller salt och för att vara på den säkra sidan kan du plantera växter som är särskilt tåliga för dessa förhållanden.

Buskar som tål havsnära och vindpinade miljöer

 • Aronia, flera arter - aronia
 • Caragana arborescens - sibirisk ärtbuske
 • Elaeagnus angustifolia - silverbuske
 • Hippophaë rhamnoides - havtorn
 • Lonicera xylosteum - skogstry
 • Lycium barbarum - bocktörne
 • Potentilla fruticosa i sorter - ölandstok
 • Prunus spinosa - slån
 • Rhamnus cathartica - getapel
 • Ribes alpinum - måbär
 • Sambucus nigra - fläder
 • Symphoricarpos, flera arter - snöbär
 • Tamarix, flera arter - tamarisk
 • Viburnum lantana - parkolvon
 • Amelanchier, flera arter - häggmispel
 • Berberis thunbergii - häckberberis
 • Chaenomeles japonica - rosenkvitten
 • Genista tictoria - färgginst
Aronia.

Träd och barrväxter

Träd

 • Acer campestre - naverlönn
 • Acer pseudoplatanus - tysklönn
 • Fraxinus excelsior - ask
 • Populus alba - silverpoppel
 • Populus Canadensis-gruppen - kanadapoppel
 • Populus tremula - asp
 • Salix alba i sorter - pil i sorter

Barrväxter

 • Picea pungens f. glauca - blågran
 • Pinus mugo - bergtall
 • Pinus nigra - svarttall
Ölandstok.