Växter som tål salt och vind

Alla växter tål inte hård vind eller salt och för att vara på den säkra sidan kan du plantera växter som är särskilt tåliga för dessa förhållanden.

Buskar som tål havsnära och vindpinade miljöer

 • Aronia, flera arter - aronia
 • Caragana arborescens - sibirisk ärtbuske
 • Elaeagnus angustifolia - silverbuske
 • Hippophaë rhamnoides - havtorn
 • Lonicera xylosteum - skogstry
 • Lycium barbarum - bocktörne
 • Potentilla fruticosa i sorter - ölandstok
 • Prunus spinosa - slån
 • Rhamnus cathartica - getapel
 • Ribes alpinum - måbär
 • Sambucus nigra - fläder
 • Symphoricarpos, flera arter - snöbär
 • Tamarix, flera arter - tamarisk
 • Viburnum lantana - parkolvon
 • Amelanchier, flera arter - häggmispel
 • Berberis thunbergii - häckberberis
 • Chaenomeles japonica - rosenkvitten
 • Genista tictoria - färgginst
Aronia.

Träd och barrväxter

Träd

 • Acer campestre - naverlönn
 • Acer pseudoplatanus - tysklönn
 • Fraxinus excelsior - ask
 • Populus alba - silverpoppel
 • Populus Canadensis-gruppen - kanadapoppel
 • Populus tremula - asp
 • Salix alba i sorter - pil i sorter

Barrväxter

 • Picea pungens f. glauca - blågran
 • Pinus mugo - bergtall
 • Pinus nigra - svarttall
Ölandstok.

Mer inspiration för din trädgårsplanering

Trädgårdsplanering - inred gröna rum

Vi tillbringade en förmiddag med Jenny som är trädgårdsmästare och talade om trädgårdsplanering. Tre områden utkristalliserade sig. Mötet mellan ute och inne, hur man kan inreda rum i sina utemiljöer och planering.

I huvudet på en trädgårdsmästare

Från naturtomt till prunkande trädgård på bara två säsonger. Här får du ta del av hur trädgårdsmästare Robert Stenbom tänker när han skapar sin oas vid torpet utanför Göteborg.

Trädgårdens golv

Din trädgård påverkas mycket av vilka material du använder på marken. Se till att planera efter funktion. Var vill du ha dina sittplatser och gångstråk? Behöver du plats för bilar och cyklar? Öppna ytor för lek och odlingsyta för köksträdgården kräver antagligen helt olika underlag.