Trädgårdens golv

Din trädgård påverkas mycket av vilka material du använder på marken. Se till att planera efter funktion. Var vill du ha dina sittplatser och gångstråk? Behöver du plats för bilar och cyklar? Öppna ytor för lek och odlingsyta för köksträdgården kräver antagligen helt olika underlag.

Fundera också över de gröna ytorna i trädgården. Hur stor behöver gräsmattan vara? Det är stor skillnad om ni är en barnfamilj som behöver ytor att springa och leka på, eller om ni är ett par som i första hand intresserar er för blommande växter. Om ni ofta är bortresta under sommaren kan det vara smart att dra ner på gräsmattan för att inte behöva klippa så ofta. De gröna ytorna kan också utgöras av marktäckande buskar eller perenner, och naturligtvis av traditionella perennrabatter. En del av trädgården kanske ska användas som köksland?

Anpassa underlaget efter funktion och gör det lättskött.

Hårdgjorda ytor är praktiskt under möbler, särskilt om de är tunga och besvärliga att flytta. Om du väljer betong eller natursten är både en fråga om smak och prisklass. Natursten är mycket vackert men inte alltid lika slätt som betong, som också är billigare. Ett trädäck är både prisvärt och relativt enkelt att bygga, men det kan kännas fel i en gammal miljö där man traditionellt använt sten. En fördel med trädäck är att de kan höjas upp en bit från markytan så att man kan gå direkt ut från bostaden, vilket känns somrigt och härligt. Tänk på att trä kan bli halt när det regnar.

Planera gångstråken så att du enkelt kan ta dig mellan olika funktioner. Det handlar förstås om att gå från gatan till ytterdörren, men också från terrass till växthus, från grovingång till cykelskjul och så vidare. Gångar som används året om bör beläggas med plattor, medan ”sommarstigar” också kan vara av gräs, trampstenar eller singel.

Trädäck kan också göra det möjligt att skapa en ny del i trädgården, som annars är svår att plantera på.
Använd sten som inslag i trädgården, på olika sätt.

Glöm inte växternas roll som golv i trädgården. Gräsmattan är självklar för de flesta och nästan alla vill ha åtminstone en liten gräsmatta där man kan sätta fötterna i daggen en fin sommarmorgon. Genom att ge gräsmattan en tydlig form blir det som ett eget rum i trädgården, och också mer lättskött.

Täckbark kan ge en enhetlig bakgrund till alla växter och hjälper också en del för att hålla ogräset i schack.

Det finns delar av trädgården där gräsmattan lätt blir ett problem. I skuggigare delar av trädgården, på slänter och under träd kan det vara praktiskt att istället använda marktäckande växter. Det kan vara kryprosor på den soliga slänten, vintergrön murgröna i skuggan eller en mix av olika perenner. I soliga lägen passar till exempel lammöron, jättedaggkåpa och murklocka.

I den skuggigare delen av trädgård är hasselört, sockblomma och funkia fina marktäckare. Det kan också vara snyggt att blanda trampstenar med krypväxter som backtimjan eller revsuga. Det är växter som tål en del trampande. Krypväxter är också toppen att använda för dig som vill ha grönska i det torra läget intill husväggen eller i en stenig slänt.

Daggkåpa och röd trift med en mjukt format stensättning.

Inspiration till dina trädgårdsrum