Marktäckare som trivs i skugga

Många ytor i trädgården ligger i skugga. Det kan vara på norrsidan av huset, under träd och buskar eller intill häcken. Att försöka odla gräsmatta på dessa platser fungerar dåligt. Satsa på marktäckande perenner istället och få en vacker och lättskött yta.

Använd marktäckare istället för gräsmatta i skuggan

Gräsmattan gillar sol. Därför växer den oftast dåligt och blir full med mossa i skuggiga lägen. Under träd och buskar blir det dessutom ofta för torrt för att gräset ska trivas.

Det blir både vackrare och mer lättskött om du istället binder samman buskage, fristående buskar och träd med marktäckare.

Lågväxande perenner och låga, krypande halvbuskar, som breder ut sig gör att ogräset får svårare att överleva, och växterna gör att fukten hålls kvar i jorden.

De mest effektiva marktäckarna är 10-20 cm höga. Perenner som är lite sena på våren kan med fördel samplanteras med lökväxter som snödroppar och narcisser. Vintergröna marktäckare är särskilt tacksamma i de delar av landet som ofta har snöfattiga vintrar.

Innan du gör en ny plantering

Som alltid är det oerhört viktigt att förbereda jorden väl inför plantering. Ju mer skötselfri man vill att en plantering ska vara, desto viktigare är det med förarbetet. Om en marktäckare ska få önskad effekt måste jorden vara gräsmatte- och ogräsfri innan plantering.

Luckra upp jorden ordentligt och blanda gärna den befintliga jorden med planteringsjord, barkmull eller kompost innan plantering. Tänk på att vattna den första tiden efter plantering så att växterna sätter rot ordentligt. Rensa ogräs noga de första åren, så har du en nästan ogräsfri plantering att se fram emot om ett par, tre år. Att täcka marken mellan plantorna med täckbark är ett annat sätt att minska ogräsmängden medan marktäckarna växer till sig.

Lungört - Pulmonaria är fin med sina vita prickar på bladen. Finns olika sorter med olika färger på blommorna som blommar på våren. Trivs i halvskugga och passar bra under buskar. .

Bra marktäckare i halvskugga och skugga

Hasselört, Asarum euopaeum

En vintergrön växt med hjärtformade blanka blad. Sätt plantorna ganska tätt eftersom de växer långsamt i starten. Efter några år breder hasselörten ut sig till täta mattor och kan även fröså sig. De trumpetformade blommorna gömmer sig under bladverket.

Ormöga, Omphalodes verna

Bildar täta och låga bestånd av fräscha gröna blad. Blommar på våren med söta blå blommor som påminner om förgätmigej. Ormöga är lättodlad och snabbväxande.

Skuggröna, Pachysandra terminalis

Skuggröna en halvbuske som brukar säljas tillsammans med perennerna. Den täcker marken mycket effektivt, men kan vara långsam i starten. Odlas främst för sitt bladverk, men blommar med små vita blommor i maj-juni. Är vintergrön med blanka mörktgröna blad.

Lungört, Pulmonaria

Bladen hos lungört är vitfläckiga och de söta små blommorna vita. Är en vårperenn som blommar i april-maj. Trivs i halvskugga till skugga. Vill ha fuktighetshållande men väldränerad jord. Passar bra i woodland och torvplanteringar. Bra marktäckare som sprider sig snabbt och är en viktig växt för humlor och bin.

Vintergröna, Vinca minor

Vintergröna är en klassisk markäckare med ett krypande växtsätt. Den skickar ut långa rankor som behåller bladen hela vintern. Så fort temperaturen kommer upp i plusgrader på våren blommar den med stjärnformade blå eller vita blommor.

Fler lite högre perenner som passar i skugga

Kombinera gärna marktäckarna i skugga med något som sticker upp lite högre, till exempel ormbunkar av olika slag, såsom träjon eller strutbräken. Funkia finns i många varianter och är också vackert tillsammans med marktäckare. I halvskugga trivs även det vackra löjtnantshjärtat, bergenia, kaukasisk förgätmigej, sockblomma och gullviva.