Guide

Fruktträdens olika grundstammar

De flesta fruktträd består av två delar, en fruktsort och en grundstam. Grundstammen bestämmer trädets storlek och härdighet. Andra egenskaper är när trädet börjar bära frukt och hur gammalt trädet kan bli.

Hur de olika grundstammarna påverkar fruktträdets tillväxt

Grundstammen påverkar trädets storlek men även andra egenskaper som tidig fruktsättning, skörd, härdighet och livslängd. I Sverige delas tillväxten på våra fruktträd in i tre olika kategorier - svagväxande, medelstarkväxande och starkväxande.

Trädets växtzon, färg och smak blir densamma som den sort som ympas på grundstammen, även om grundstammen är härdigare.

Grundstammar för äpple

Den vanligaste grundstammen är A2 som är starkväxande och blir 350-550 cm hög. Ympas en svagväxande sort på A2 blir trädet cirka 200-400 cm högt och ympas en starkväxande sort på A2 blir det cirka 400-600 cm högt.

M9 - Bildar små träd som passar att spaljera

Mycket svagväxande grundstam, ungefär 30 % växtkraft jämfört med A2. Bär frukt tidigt, oftast inom 2-3 år. Har ett svagt rotsystem och behöver stöttning. Känslig mot torka. Livslängd cirka 20 år. Zon 1 (2).

B9, (Budakowski 9) - Bildar små träd som passar att spaljera

Svagväxande grundstam, ungefär 35 % växtkraft jämfört med A2. Bär frukt tidigt, oftast inom 2-3 år. Har ett svagt rotsystem och behöver stöttning. Livslängd cirka 20 år. Zon 1-5.

M26 - Bildar mindre träd som passar i små villa- och radhusträdgårdar

Svagväxande till medelstarkväxande grundstam, ungefär 45 % växtkraft jämfört med A2. Bär frukt tidigt, oftast inom 3-4 år. Något svagt rotsystem och behöver stöttning. Livslängd cirka 20-30 år. Zon 1-3.

MM106 - Bildar medelstora träd som passar i villaträdgårdar

Medelstarkväxande grundstam, ungefär 50 % växtkraft jämfört med A2. Bär frukt relativt tidigt, oftast inom 3-5 år. Torktålig men undvik blöta jordar. Livslängd cirka 20-30 år. Zon 1-3.

M7 - Bildar medelstora träd som passar i villaträdgårdar

Medelstarkväxande grundstam, ungefär 65 % växtkraft jämfört med A2. Bär frukt relativt tidigt, oftast inom 3-5 år, sedan måttliga skördar. Behöver stöd vid etablering. Känslig mot blöt jord. Livslängd cirka 20-30 år. Zon 1-2.

MM111 - Bildar medelstora till stora träd som passar i villaträdgårdar

Medelstarkväxande grundstam, ungefär 90 % växtkraft jämfört med A2. Bär frukt relativt sent, oftast inom 5-7 år, därefter rikligt. Bildar träd med stabil rot, kraftig stam och välutvecklad krona. Anspråkslösa jordkrav. Härdig. Livslängd över 50 år. Zon 1-4.

A2 - Bildar stora träd som passar i villaträdgårdar

Starkväxande grundstam. Svensk grundstam framtagen vid SLU Alnarp och är en av de vanligaste grundstammarna vi har. Bär frukt relativt tidigt, oftast inom 4-5 år, därefter rikligt. Bildar träd med stabil, välutvecklad rot, kraftig stam och välförgrenad krona. Mycket härdig. Livslängd runt 100 år. Zon 1-5(6).

Antonovka - Bildar stora, kraftiga träd som passar i större villaträdgårdar

Starkväxande grundstam, ungefär 20 % mer växtkraft jämfört med A2. Bär frukt relativt sent, oftast inom 5-7 år, och därefter rikligt. Bildar träd med stabil, välutvecklad rot, kraftig stam och välförgrenad krona. Mycket härdig och lämpar sig för norra Sverige. Livslängd runt 100 år. Zon 1-7.

Här kan du köpa äppleträd online eller läsa mer om sorter du hittar i butik och online.

Grundstam för päron

Den vanligaste grundstammen är Pyrus communis som är starkväxande och blir 600-800 cm hög (äldre vildväxande exemplar blir dubbelt så höga). Ympas en svagväxande sort på denna grundstam blir trädet cirka 400-500 cm högt och ympas en starkväxande sort blir päronträdet cirka 600-800 cm högt.

Cydonia oblonga - Bildar små till medelstora träd som passar i villaträdgårdar

Svagväxande grundstam av kvitten, ungefär 50 % växtkraft jämfört med Pyrus communis. Bär frukt redan i ung ålder, oftast inom 3-4 år. Utvecklar bra rotsystem men behöver stöd vid etablering. Undvik blöt eller för torr jord. Livslängd under 40 år. Zon 1-2.

Pyrus communis ’Pyrodwarf’ - Bildar mindre träd som passar i små villaträdgårdar

Svagväxande grundstam, ungefär 50 % växtkraft jämfört med Pyrus communis. Bär frukt relativt tidigt, oftast inom 3-4 år. Avmognar i god tid innan hösten. Mycket härdig. Livslängd under 40 år. Zon 1-5.

Pyrus communis - Bildar stora träd som passar i större villaträdgårdar

Starkväxande grundstam. Bär frukt relativt sent, oftast inom 5-7 år, därefter rikligt. Bildar träd med stabil, välutvecklad rot, kraftig stam och välförgrenad krona. Mycket härdig. Livslängd över 80 år. Zon 1-4 (5).

Pyrus communis 'Kirchensaller' - Bildar stora träd som passar i större villaträdgårdar

Starkväxande grundstam, ungefär samma växtkraft jämfört med Pyrus communis. Bär frukt sent, oftast inom 5-7 år, därefter rikligt men ojämnt. Bildar träd med stabil, välutvecklad rot, kraftig stam och välförgrenad krona. Mycket härdig. Livslängd över 80 år. Zon 1-5.

Här kan du köpa päronträd online, eller läsa mer om sorter som bde finns i butik och online.

Grundstammar för körsbär

Den vanligaste grundstammen är Prunus avium som är starkväxande och blir 400-750 cm hög (äldre vildväxande exemplar blir dubbelt så höga). Ympas en svagväxande sort på denna grundstam blir trädet cirka 350-450 cm högt och ympas en starkväxande sort blir körsbärsträdet cirka 400-800 cm högt.

GiSelA - Bildar små till medelstora träd som passar i villaträdgårdar

Svagväxande grundstam, ungefär 35 % växtkraft jämfört med Prunus avium. Bär frukt tidigt, oftast inom 2-3 år. Ger bra avkastning. Avmognar i god tid på hösten. Klarar de flesta jordtyper. Undvik torra jordar. Härdig med livslängd under 40 år. Zon 1-4 (5).

Colt - Bildar medelstora till stora träd som passar i villaträdgårdar

Medelstarkväxande grundstam, ungefär 80 % växtkraft jämfört med Prunus avium. Bär frukt tidigt, oftast inom 2-3 år. Trädet får något svag rot och behöver stöttning vid etablering. Känslig mot torka. Livslängd över 40 år. Zon 1-3.

Prunus avium - Bildar stora träd som passar i större villaträdgårdar

Starkväxande grundstam. Bär frukt relativt sent, oftast inom 4-5 år. Bildar träd med stabil, välutvecklad rot, kraftig stam och välförgrenad krona. Mycket härdig. Livslängd över 60 år. Zon 1-5.

Här kan du köpa körsbärsträd online, eller läsa om sorter som finns i butik eller online.

Grundstammar för plommon

Den vanligaste grundstammen är Prunus cerasifera som är starkväxande och blir 400-700 cm hög (äldre vildväxande exemplar kan bli mycket högre). Ympas en svagväxande sort på denna grundstam blir trädet cirka 350-450 cm högt och ympas en starkväxande sort blir plommonträdet cirka 400-700 cm högt.

Prunus Pixy - Bildar mindre träd som passar i små villaträdgårdar

Svagväxande grundstam, ungefär 30 % växtkraft jämfört med Prunus cerasifera. Bär frukt tidigt, oftast inom 2-3 år. Ger bra avkastning. Avmognar i god tid på hösten. Härdig. Livslängd under 40 år. Zon 1-4 (5).

Prunus St. Julien - Bildar medelstora träd som passar i villaträdgårdar

Medelstarkväxande grundstam, ungefär 70 % växtkraft jämfört med Prunus cerasifera. Bär frukt tidigt, oftast inom 3-4 år. Ger bra avkastning. Trädet får ett stabilt, välutvecklat rotsystem. Anspråkslösa jordkrav. Mycket härdig. Livslängd över 40 år. Zon 1-5 (6).

Prunus cerasifera - Bildar stora träd som passar i större villaträdgårdar

Starkväxande grundstam. Bär frukt relativt sent, oftast inom 5-6 år. Ger bra avkastning. Trädet får ett stabilt, välutvecklat rotsystem. Anspråkslösa jordkrav. Härdig. Livslängd över 50 år. Zon 1-5 (6).

Här kan du köpa plommonträd online, eller läsa mer om sorter som finns i butik och online.

Grundstam för persika, nektarin och aprikos

Prunus GF677 – Bildar medelstora träd som passar i villaträdgårdar

Starkväxande till medelstarkväxande grundstam. Används i första hand till persika och aprikos men även till plommon och mandel. Bär frukt tidigt, oftast inom 3-4 år och därefter rikligt. Relativt torktålig. Zon 1.

Prunus St. Julien - Bildar medelstora träd som passar i villaträdgårdar

Medelstarkväxande grundstam. Används till persika och aprikos men även till plommon. Bär frukt tidigt, oftast inom 3-4 år. Ger bra avkastning. Bildar träd med ett stabilt, välutvecklat rotsystem. Anspråkslösa jordkrav. Mycket härdig. Zon 1-5 (6).

Här kan du köpa persikoträd online, eller läsa mer om sorter som finns i butik och online.

Köp fruktträd online eller läs mer om våra olika sorter