Blomsterlandet
Guide

Fruktträdens olika grundstammar

De flesta fruktträd består av två delar, en fruktsort och en grundstam. Grundstammen bestämmer trädets storlek och härdighet. Andra egenskaper är när trädet börjar bära frukt och hur gammalt trädet kan bli.

Grundstammar för äpple

A2:

Denna grundstam är framtagen vid SLU Alnarp och är en av de vanligaste grundstammarna vi har. Grundstammen är härdig och ger ett välutvecklat rotsystem och främjar fruktsättning i tidig ålder. A2 är en starkväxande och långlivad grundstam som ger förhållandevis stora och kraftiga träd med rik fruktsättning. Zon 1-5(6).

B9:

B9 eller Budakowski 9 som den också kallas är en svagväxande grundstam och växtkraften är ungefär 35% i jämförelse med A2. Träd ympade på denna grundstam bär frukt tidigt, ofta inom 2-3 år. Den ger ett mindre utvecklat rotsystem och behöver extra stöttning för att utvecklas bra. Grundstammen är mycket härdig, men med en kortare livslängd. Zon 1-5.

MM106:

Denna grundstam ger medelstarkväxande träd. Grundstammen är mindre härdig än A2 men anses ändå god. MM106 ger frukt relativt tidigt och ger träd med god motståndskraft mot torka. MM106 ger träd med en livslängd på 20-30 år. Zon 1-3.

MM111:

Denna grundstam ger större och kraftigare träd än grundstammen MM106. Rotsystemet är välutvecklat och producerar träd med kraftig stam och välutvecklad krona. Bär frukt något senare än andra, först efter ca 5 år, men då rikligt med frukt. Denna grundstam har ringa krav på jordmån och man växa på sandjordar, såväl som på blöta tinga jordar. Zon 1-4.

M26:

Svagväxande grundstam med svagt rotsystem som medför att träden behöver växtstöd. Ger relativt kortlivade träd, 15-20 år. Börjar ge frukt tidigt. Passar för den lilla trädgården eller för odling i kruka. Härstammar från England. Zon 1-3.

M7:

Medelstarkväxande grundstam som har bra motståndskraft mot rot- och rothalssvampar. Kan vara något känslig för fuktig mark. Träden behöver stöd i början av etableringstiden. Zon 1-2.

M9:

Mycket svagväxande grundstam. Har ett svagt rotsystem och träden behöver därför stöd. Träden är även känsliga för torka. Den vanligaste grundstammen i kommersiella äppelodlingar där man planterar träden tätt. Bär frukt relativt tidigt. Träden blir inte så gamla, max livslängd är kring 20 år. Passar för den mindre trädgården eller för odling i kruka. Grundstammen härstammar från England. Zon 1 (2).

Antonovka:

Ger medelstarkväxande träd med bra rotsystem. Träden ger avkastning något senare än andra grundstammar. Mycket bra härdighet, upp till zon 6–7.

Här kan du köpa äppleträd online eller läsa mer om sorter du hittar i butik och online.

Grundstam för päron

Pyrus communis:

Denna grundstam är en av de vanligaste grundstammarna för päron. Pyrus communis ger härdiga och starkväxande träd med välutvecklat rotsystem som ger god förankring i jorden. Bördigheten är också god med det tar några år innan trädet ger frukt. Zon 1-4(5). Planteringsyta 15-25 m2.

Cydonia oblonga:

Kvitten används som grundstam till en del päronträd. En ganska svagväxande grundstam som är omtyckt av yrkesodlare. Det är bara vissa päronsorter som går att föröka på kvitten. Används också till en del sorters kvitten som förökas genom ympning på kvittengrundstammar. Zon 1-2.

Här kan du köpa päronträd online, eller läsa mer om sorter som bde finns i butik och online.

Grundstammar för körsbär

Colt:

Colt är en grundstam som ger medelstarkväxande träd, sluthöjden blir ca 3-4 m efter 8 år. Bördigheten är god och Colt ger frukt tidigt, ofta inom 1-2 år.
Träd ympade på denna grundstam klarar lite sämre jord. I övrigt kräver Colt stöd de först åren men klarar sig sedan utan. Zon 1-3.

GiSelA:

Denna grundstam ger mindre träd som passar bra för små trädgårdar där körsbär ibland, på grund av sin storlek inte får plats. Sluthöjden varierar beroende på sort men ligger på ca 3-4 m.
Fördelen med GiSelA är också att sort ympade på denna grundstam ger skörd i tidig ålder, ofta redan efter 1-2 år. Härdigheten är mycket god då träd ympade på denna grundstam avmognar tidigt. Zon 5.

Prunus avium:

Ger stora, starkväxande träd med god förankring i jorden. Något senare fruktsättning beroende på sort och jordmån. Zon 1-5.

Här kan du köpa körsbärsträd online, eller läsa om sorter som finns i butik eller online.

Grundstammar för plommon

St. Julien:

En grundstam som ger medelstarkväxande träd. Ger inte lika stora träd som grundstammen Prunus cerasifera. Härdigheten är god och rotsystemet välutvecklat. Grundstammen har inga krav på jordmån. Ger frukt efter ca 3-4 år. Zon 1-5(6). Planteringsyta 10-15 m2.

Prunus cerasifera:

Denna grundstam ger starkväxande träd med ett välutvecklat rotsystem. Vinterhärdigheten är god, dock inte lika god som St. Julien. Fruktsättningen kommer också något senare än St. Julien. Zon 1-4(5). Planteringsyta 15-20 m2.

Prunus Pixy:

Denna grundstam ger svagväxande träd, ca 30% jämfört med Prunus cerasifera och lämpar sig därför till den mindre trädgården. Pixy ger frukt tidigt, redan efter 2-3 år. Härdigheten är också god eftersom grundstammen ger träd som avmojnar tidigt på hösten. Zon 1-4(5). Planteirngsyta 6-8 m2.

Här kan du köpa plommonträd online, eller läsa mer om sorter som finns i butik och online.

Grundstam för persika

GF677:

Relativt starkväxande grundstam till i första hand persika. Är en korsning av persika (Prunus persica) och mandel (Prunus dulcis). Används till persikor men fungerar även som grundstam till nektariner, mandel och en del plommonsorter. Zon 1.

Här kan du köpa persikoträd online, eller läsa mer om sorter som finns i butik och online.

Köp fruktträd online eller läs mer om våra olika sorter

Lyckas med ditt fruktträd

GuidePlantera fruktträd - gör så här

Att odla egen frukt är både gott, nyttigt och viktigt för våra pollinatörer. Man behöver inte ens ha en stor trädgård för att odla fruktträd.

GuideBeskära fruktträd

Nu börjar det bli tid att beskära fruktträden, framförallt äpple- och päronträd. Här är några råd som är bra att ha med på vägen samt några tips på vad du helst inte ska göra.

Äppelträd – sorter

Hur ska man göra när man ska välja äppelträd?