Guide

Beskära fruktträd

Nu börjar det bli tid att beskära fruktträden, framförallt äpple- och päronträd. Här är några råd som är bra att ha med på vägen samt några tips på vad du helst inte ska göra.

1. Äpple- och päronträd beskärs med fördel under vårvintern (när den värsta kylan är över men innan saven börjar stiga). Juli-september går också bra.

2. Välj gärna en solig dag att göra jobbet på. Det är härligare att vara ute och snitten torkar upp snabbare.

3. Använd en såg avsedd för beskärning, en så kallad grensåg, samt sekatör. Redskapen ska vara vassa.

4. En stadig stege samt rejäla skor och handskar gör jobbet enklare och minskar risk för skador.

5. Lämna aldrig stumpar eller små stubbar, så kallade rockhängare, när du klipper utan skär av grenen strax utanför grenkragen.

6. Börja med att ta bort döda, sjuka och skadade grenar.

7. Om två grenar korsar eller gnager mot varandra, ta bort den ena.

8. Om två grenar växer parallellt, nära varandra, ta bort den ena.

9. Gallra bland vattenskott (de skott som växer rakt upp från en kraftigare gren). Ta bort ungefär en tredjedel av dessa varje år.

10. Om trädet på håll ser obalanserat ut, såga av en gren eller två för att återställa balansen.

11. Var inte rädd för att såga bort en större gren, men såga den i flera steg för att undvika fläkskador på stammen.

12. Backa flera gånger under beskärningen för att studera trädet och för att avgöra vad som blir ditt nästa steg i arbetet.

13. När du är klar ska trädet ha både gamla grenar, grenar som har några år på nacken samt ett- och tvååriga skott. Det ska vara luftigt med grenar jämt fördelade kring stammen.

14. På ett gammalt träd kan du gallra bort en del av den äldre fruktveden.

15. Plommon- och körsbärsträd kan beskäras lite grand så här års, men den allra bästa tiden är juli. Beskär aldrig dessa träd lika hårt som ett äppelträd och var extra noga att inte lämna stumpar.

16. Nyplanterade äppleträd bör få en uppbyggnadsbeskärning för att lägga grunden till en stark och vacker trädkrona. Det ger också skjuts åt tillväxten.

17. Om grenvinklarna på ett ungt träd är vassa (mer 45 grader än 90 grader) kan du hänga en tyngd i dem för att få dem att ändra riktning. Det ger stadigare träd som tål mer snö och mogen frukt.

Misstag att undvika när du beskär fruktträd

1. Att beskära träd när det är för kallt. Beskär inga träd när temperaturen är under tio minusgrader, för unga träd gäller max fem grader kallt.

2. Att klippa bort alla unga grenar, ungefär som att du klippte en frisyr på trädet. De unga grenarna föryngrar trädet och utvecklar ny, frisk fruktved där blommor och frukt växer fram.

3. Att ta bort alla vattenskott på en gång. Det stimulerar bara nya vattenskott, inte sällan två skott från varje tidigare tillväxtpunkt.

4. Att lämna stumpar – de blir lätt inkörsport för svampsporer som kan skada trädet.

5. Att låta bli att beskära unga äppelträd. Beskärningen ger skjuts åt tillväxten och skapar en vacker och stabil krona.

6. Att använda fogsvans eller motorsåg. En beskärnings- eller grensåg är fintaggad vilket ger rena snitt som läker snabbt.

Ett samarbete med Eva Robild och Brillbee Onlinekurser.