Guide

Beskärning av äppelträd

Ett nyplanterat äppelträd måste du beskära för bygga upp en stadig och vacker krona. Det är inte så svårt som du tror och med några enkla tumregler så klarar du dig långt.

Beskärning de första åren är viktigast

Beskärning av äppelträd under trädets första år är viktigast. Det är då man bygger upp kronan och formar ett friskt och hållbart träd. Första året då rotar sig trädet och då behöver du inte beskära så mycket. Andra året börjar du att forma kronan.

Använd en vass och ren sekatör och klipp bort alla grenar som växer inåt i kronan eller som konkurrerar med varandra (se bild). Även grenar som har väldigt spetsiga grenvinklar (växer mycket uppåt istället för utåt) tas bort då de annars riskerar att fläkas sönder av tyngden från frukterna. Under uppbyggnadsfasen beskär man med fördel träden under mars-maj.

Om du har köpt ett familjeträd, alltså ett träd med flera olika sorter i samma träd, är det viktigt att du håller reda på var du har de olika sorterna. Minst en gren av varje sort måste sparas, så att du inte råkar klippa bort en hel sort av misstag.

Hur beskär man äldre äppelträd?

Äldre äppelträd behöver bara en lättare beskärning, så kallad underhållsbeskärning. Man klipper då bort sjuka, döda och döende grenar. Längst ut i kronan fortsätter man som tidigare och tar bort sådana grenar som växer i fel riktning, alltså inåt i kronan eller in i någon annan gren. Själva stommen i trädet ska inte röras i ett gammalt träd – förutsatt att man byggt upp trädet rätt från början. Man vill ha kronan lagom gles och luftig då det släpper in mera ljus och förebygger sjukdomar. Äldre äppelträd  beskärs med fördel under den så kallade JAS-perioden (juli, augusti, september).

Hur klipper man?

Vid beskärning av äppelträd ska du alltid använda en vass och väl rengjord sekatör. Om du har sjukdomar som till exempel fruktträdskräfta i trädet så måste sekatören steriliseras mellan varje snitt. Det kan man göra genom att ha en liten burk med rödsprit med sig och doppa sekatören i den mellan varje snitt. Om man inte gör det riskerar man att sprida smittan till varje nytt snitt man gör.

Beskärning äppelträd år 1
Beskärning äppelträd år 2
Beskärning äppelträd år 3

Snitten ska alltid läggas strax ovanför en utåtriktad gren eller ett utåtriktat öga. Grenen kommer nämligen att fortsätta växa åt det håll som ögat pekar och man vill inte ha grenar som växer in i kronan eller in i varandra. Klipp inte för nära ögat, men lämna inte heller en lång ”tapp” på grenen (se bild).

Låt grenkragen sitta kvar när du tar bort grenar som går ända in till stammen. Det ger en snabbare och bättre läkning av snittytan. Grenkragen är den del av barken som sitter mellan trädet och grenen som är lite veckad och ser ut som rynkad hud.

Köp gärna en bok om beskärning för att lära dig mera eller gå någon av alla de kurser som brukar anordnas, exempelvis av de olika studieförbunden.