Skydda äppleträdet med limring

Genom att använda limring på dina träd kan dessa skyddas mot olika krypande insekter och larver som försöker ta sig upp i trädet.

En limring skyddar mot frostfjärilens angrepp

En limring på trädet är ett bra sätt att skydda sig mot angrepp från frostfjärilen. Det är den vanligaste av mätarfjärilarna, i alla fall bland de som gör angrepp på de växter vi odlar i våra trädgårdar. Oftast är det äppleträden som blir angripna. Mätarfjärilarnas larver har bara två par bukfötter och det gör att det ser ut som att de ”mäter” vägen när de kryper. Vuxna fjärilar är ganska små och klena.

De vuxna fjärilarna kommer fram på senhösten och de vinglösa honorna kryper då upp för trädets stam. Ofta inträffar detta strax efter den första frostnatten. Uppe i trädet parar sig honan och lägger sina ägg i grenveck och sprickor i barken. Nästa vår utvecklas äggen till larver. Larverna äter mycket glupsk och kan ge kraftiga angrepp. Ofta kan de angripna träden stå alldeles kalätna redan i juni.

För att stoppa dessa angrepp förhindrar man lämpligen för honan att krypa upp i trädet och lägga sina ägg där. Detta görs med hjälp av en limring.

Limring används så här

En limring ska sättas på trädet innan den första frosten kommer. Sätter man upp sin limring senare är risken att frostfjärilens honor redan klättrat upp för trädstammen och man kommer inte att få någon effekt.

En lämplig placering av en limring är på ca 60-80 cm höjd. Försök välja en slät plats så att limringen sitter tätt an mot stammen. På gamla träd med torr och sprucken bark bör de största ojämnheterna jämnas till med en vass kniv innan man sätter upp sin limring. Läs vidare på förpackningen till din limring innan du sätter upp den, för mer exakta instruktioner för hur den ska fästas upp.

Förnya gärna med en ny limring ovanpå den gamla i februari-mars. Det förhindrar att de nykläckta larverna  når trädkronan, om de bestämmer sig för att klättra uppåt för att söka föda. Limmet på limringen klarar sig i flera månader utan att påverkas av regn, värme eller kyla.