Äpplets resa

Vi har följt med på äpplets resa – från grundstam till fruktträd.

Lata dagar under ett parasoll i juli. En kornblå himmel som öppnar upp alla sinnen. Humlorna, grannens gräsklippare, vindpusten i örat. Doften av värme. Och så smakerna. Av kanel, socker, smör och äpple. En perfekt balanserad äpplekaka på ditt cafébord. Nyfiken på hur den hamnade där?

Bäst i test på Balsgård

Äpplets resa börjar på Balsgård. En grön oas strax norr om Kristianstad. Här bedrivs växtförädling med särskilt fokus på frukt, bär och vedartade prydnadsväxter. Det är på institutionen Balsgård som nästan all forskning, förädling, alla tester, försök och rensning av sjukdomar görs innan fruktträden slutligen hamnar i våra Blomsterlandsbutiker och din trädgård.

När vi besöker Balsgård är det en vacker septemberdag och många äpplesorter är redan mogna. Men under jord, i källaren dit solens värmande strålar inte når, är det svalt och sterilt. Här finns laboratoriet där man med olika instrument, stor precision och handkraft mäter sockerhalten och fastheten i olika äpplesorter. Ovan jord har man i långa rader planterat alla sorters äpplen, päron och plommon som man testar, utvecklar och föryngrar. Mest spännande är ovetskapen om vad nummersorterna resulterar i, det vill säga alla de sorter som endast har ett nummer och inte är namngivna ännu. Här får de stå och växa medan man kontrollerar alla möjliga egenskaper. Det är en spännande guidning som Hilde Nybom, professor i växt-förädling, ger oss. Hilde fick 2006 guldäpplet från Kiviks Musteri för framgångsrik växt-förädling och forskning kring nordiska frukter och bär. En utmärkelse som slår högt och som inbringar stolthet. När vi passerar en rad med äppleträd lyfter Hilde armen och pekar.

– Här är avkastningsförsöken, säger hon och syftar till ett försök eller ett test som pågår under flera år. Man testar hur mycket frukt olika sorter ger per träd.

– Snygga skaft! utbrister hon sedan och vi ser oss lite obekvämt omkring innan vi förstår att hon pratar om äpplen.

– Äpplen med relativt långa och kraftiga skaft är att föredra eftersom äpplena inte hänger så tätt då, hela äpplet får den sol och värme det behöver för att mogna, förklarar hon. Det är endast de bästa fruktsorterna som sedan fortsätter sin resa mot äpplekakan på ditt cafébord, via Elitplantstationen.

Länken mellan förädling och odling

Det är det fruktsamma arbetet på Balsgård som ger Elitplantstationen nya sorter att göra moderplantor av och sedan föröka vidare till olika plantskolor.

Elitplantstationen har funnits sedan 1982 och är mest känd under namnet E-planta, ett varumärke som de själva äger tillsammans med växter märkta med Grönt kulturarv. Skadegörare som kan angripa många olika växtslag kan finnas latent och sedan smitta andra växtslag som drabbas svårare. Därför sjukdomstestas allt växtmaterial enligt Jordbruksverkets regelverk på Elitplantstationen, vilket har bidragit till att både äldre och nyare fleråriga växter för svenskt klimat blivit tillgängliga.

Det som slår oss när vi hälsar på hos Elitplantstationen är de stora ytorna. Förökningen och drivning av moderplantor sker i växthus på 1 000 m2 och plantorna odlas sedan vidare i en containergård på 3 500 m2 och skugghall på 500 m2. De unika kärnplantorna bevaras i ett separat plastväxthus på 500 m2. Därutöver tillkommer fält för elitmoderträd av fruktsortimentet och typ-kontroller. Fördelarna med E-plantor är många. Bland annat är de utvalda att tåla svenskt klimat, de är provodlade i Sverige, är svenskproducerade och är art- och sortäkta. En växt kan se frisk ut trots att den är infekterad, ofta av virus, men det kan också vara allvarliga svampsjukdomar eller skadliga nematoder och bakterier. På Elitplantstationen väljs endast de bästa sorterna ut och testas för sortäkthet och sundhet. Därefter är det dags för förökning.

Köp äppleträd online

Under säsong finns det äppleträd och många andra fruktträd att köpa online.

Från grundstam till äppleträd

1 år

När Elitplantstationen valt ut de bästa fruktsorterna är det dags att föröka dem - så kallad okulering.

Tidigt på våren planteras grundstammar ut på fälten hos plantskolorna. I slutet av april, början på maj, när saven stiger och barken lossnar från grundstammen, skär man ut en knopp från förädlingsriset - ett ”öga”. Detta sitter under bladskaftet på kvisten från den sort som man vill förädla. På grundstammen skär man ett T-snitt där man för ner okuleringsögat under barken och trycker till så tätt som möjligt. Därefter sätter man på en gummiplatta för att ögat skall sitta fast. Efter några veckor börjar det att växa fast.

2 år

Tidigt på vårvintern klipper man ner grundstammen. De okulanter som inte tagit sig går man nu över och ympar. Under våren-sommaren klipper man sedan bort alla vildskott som kommer runt okulanten, så att endast det förädlade skottet växer upp. Under växtsäsongen binder man de äkta skotten (spö) intill en bambukäpp för att få en rak stam på fruktträden. Skottet växer på ett år (säsong) till ca 1-1,5 meters höjd, beroende på sort.

3 år

Tidigt på våren toppas de förädlade skotten till mellan 80 och 100 cm stamhöjd. Under våren och sommaren växer grenarna ut och bildar en krona av grenar. Då är trädet färdigt, men man får vänta tills det har avmognat (växt färdigt i säsong) innan man tar upp det i senare delen av oktober. Vad händer därefter? Äppleträdet hamnar i din Blomsterlandetbutik innan du planterar det i din trädgård. Och sedan? På det där cafébordet, under parasollen en varm julidag, i din äppelpaj.