Blomsterlandet
Guide

Beskärning av päronträd

Ett päronträd sköter sig själv ganska bra, men här är några beskärningstips för både unga och äldre träd om behovet ändå finns.

Beskärning de första åren är viktigast

Beskärning av päronträd under trädets första år är viktigast. Det är då man bygger upp kronan och formar ett friskt och hållbart träd. Första året då rotar sig trädet och då behöver du inte beskära så mycket. Andra året börjar du att forma kronan.

Använd en vass och ren sekatör och klipp bort alla grenar som växer inåt i kronan eller som konkurrerar med varandra (se bild). Även grenar som har väldigt spetsiga grenvinklar (växer mycket uppåt istället för utåt) tas bort då de annars riskerar att fläkas sönder av tyngden från frukterna. Under uppbyggnadsfasen beskär man med fördel träden under mars-maj.

Om du har köpt ett familjeträd, alltså ett träd med flera olika sorter i samma träd, är det viktigt att du håller reda på var du har de olika sorterna. Minst en gren av varje sort måste sparas, så att du inte råkar klippa bort en hel sort av misstag.

Hur beskär man äldre päronträd?

Äldre päronträd behöver bara en lättare beskärning, s k underhållsbeskärning. Man klipper då bort sjuka, döda och döende grenar. Längst ut i kronan fortsätter man som tidigare och tar bort sådana grenar som växer i fel riktning, alltså inåt i kronan eller in i någon annan gren. Själva stommen i trädet ska inte röras i ett gammalt träd – förutsatt att man byggt upp trädet rätt från början. Man vill ha kronan lagom gles och luftig då det släpper in mera ljus och förebygger sjukdomar. Äldre päronträd beskärs med fördel under den s k JAS-perioden (juli, augusti, september).

Hur klipper man?

Vid beskärning av päronträd ska du alltid använda en vass och väl rengjord sekatör. Om du har sjukdomar som t ex fruktträdskräfta i trädet så måste sekatören steriliseras mellan varje snitt. Det kan man göra genom att t ex ha en liten burk med rödsprit med sig och doppa sekatören i den mellan varje snitt. Om man inte gör det riskerar man att sprida smittan till varje nytt snitt man gör.

Snitten ska alltid läggas strax ovanför en utåtriktad gren eller ett utåtriktat öga. Grenen kommer nämligen att fortsätta växa åt det håll som ögat pekar och man vill inte ha grenar som växer in i kronan eller in i varandra. Klipp inte för nära ögat, men lämna inte heller en lång ”tapp” på grenen (se bild).

Låt grenkragen sitta kvar när du tar bort grenar som går ända in till stammen. Det ger en snabbare och bättre läkning av snittytan. Grenkragen är den del av barken som sitter mellan trädet och grenen som är lite veckad och ser ut som rynkad hud.

Köp gärna en bok om beskärning för att lära dig mera eller gå någon av alla de kurser som brukar anordnas, t ex av de olika studieförbunden.

Lycka till med beskärning av dina päronträd.

Bekämpning av svampsjukdomen päronrost

Päronrost har på senare år blivit ett bekymmer främst i södra Sverige, men allt eftersom klimatet blir mildare och fuktigare kommer smittan sannolikt sprida sig även uppåt i landet. Lär dig hur du bäst förebygger skador och motverkar spridning.

Köp äldre fruktträd för snabbt resultat

Du vet väl att vi även säljer lite äldre träd? De har fått stå kvar hos odlaren några år extra jämfört med en normalstor planta, vilket kommer att ge snabbare resultat i din trädgård.

Spaljéträd - fruktträd på liten yta

Spaljéträd är ett smart sätt att odla din egen frukt på en liten yta. Att ett spaljéträd dessutom blir vackert och kan klä in en annars kal och ful vägg förhöjer ytterligare spaljéträdens värde.