Bekämpning av svampsjukdomen päronrost

Päronrost har på senare år blivit ett bekymmer främst i södra Sverige, men allt eftersom klimatet blir mildare och fuktigare kommer smittan sannolikt sprida sig även uppåt i landet. Lär dig hur du bäst förebygger skador och motverkar spridning.

Svampen angriper både enar och päronträd. Det är framför allt vissa sorters kinesiska enar och Sävenbom som drabbas. Angreppen startar hos enarna och sprids under våren med hjälp av vinden till päronträden. För att smittan ska kunna spridas från enarna till päronträden krävs att päronträden är inom en radie av 400–500 meter. Eftersom spridningen sker med vind blir den som värst i vindriktningen från enen. För att minska spridningen av svampen kan du undersöka enarna i ditt närområde i maj månad. Smittade enar bör tas bort för att undvika spridning.

Hur ser skador av päronrost ut på enar?

Enarna får vad som brukar kallas gelérost, ofta brun-orangea tungformade utväxter av varierande storlek. Det är samma svamp som orsakar skadorna på päronträden då den värdväxlar (lever en del av livscykeln som parasit i en slags organism och nästa stadium i en annan organism) mellan enar (vintertid) och päronträd (sommartid).

Hur ser skadorna ut på päronträden?

Det bildas gula fläckar på bladen som senare under säsongen övergår i orange-rött med små, svarta prickar.

Det är viktigt att komma ihåg att smittade blad inte smittar friska blad och att angreppen är ettåriga, d.v.s. ett nytt angrepp sker varje år. Angripna blad går bra att slänga direkt i komposten, smittan återkommer heller inte under samma växtsäsong om de smittade bladen tagits bort. Angripna träd försvagas och kan i vissa fall till och med dö.

När angriper päronrost? Sprids angreppen vidare till andra päronträd?

Angreppen som uppkommer i juni är ettåriga och sprids inte vidare mellan päronträden. Däremot kan svampen sprida sig vidare, från päronträden till enar i närområdet.

Hur blir jag av med problemet päronrost?

För att minska spridningen av svampen; undersök enarna i närområdet och leta efter gelérost i maj månad. Smittade enar bör tas bort för att undvika spridning. Det finns i dagsläget inga bekämpningsmedel mot päronrost på marknaden.