Spaljéträd - fruktträd på liten yta

Spaljéträd är ett smart sätt att odla din egen frukt på en liten yta. Att ett spaljéträd dessutom blir vackert och kan klä in en annars kal och ful vägg förhöjer ytterligare spaljéträdens värde.

Spaljéträd ger fina skördar på liten yta

Ett spaljerat fruktträd, eller spaljéträd som det kallas har flera fördelar. Spaljéolding tar nästan ingen plats i trädgården och gör det möjligt att odla till exempel äppleträd även i små trädgårdar eller uteplatser. Det underlättar också beskärning och skörd av frukten efter trädet hålls i en mer hanterbar storlek och form. Dessutom blir spaljéträd en vacker dekoration i trädgården.

Spaljéträd kan stödjas på olika sätt, en vägg, ett staket, metallramar eller träramar. Väggsystem är vanligt förekommande, där horisontella vajrar eller trälister fästs på väggen för att skapa flera nivåer där trädet kan växa och grenarna kan fästas. Det kan vara smart att ha en distans från väggen så att trädet inte växer direkt på en husvägg som eventuellt kan behöva målas eller underhållas på annat sätt.

Det är viktigt att se till att stödstrukturen är stabil och tillräckligt stark för att hålla trädet på plats i väder och vind. Se till att grenarna inte skaver mot stödet. Tänk också på att livslängden på exempelvis ett plank eller annan träspaljé kan vara kortare än livslängden på trädet, så stödet kan behöva underhållas över tid.

I det spaljérade trädet blir frukten lätt att plocka och solens värmande strålar kommer åt all frukt.

Val av träd

Numera finns särskilda spaljéträd att köpa i butik, som är avsedda för ändamålet och redan är påbörjade med en splajering. Men du kan också utgå från ett traditionellt odlat träd och skapa ditt eget spaljéträd. Välj ett träd som inte blir så högt genom att välja en sort som har en svag- eller medelstarkväxande grundstam som exempelvis M26 eller MM106 för äppleträd, Cydonia oblonga för päronträd och St. Julien för plommonträd. Läs mer om fruktträdens olika grundstammar här.

Spaljéring av träd

När du ska odla fruktträd i en spaljé är beskärning och formning av grenarna kanske det viktigaste. Tänk efter innan du sätter i gång - vilken form vill du ha och hur stort blir trädet? En vanlig metod är när trädet formas till en platt, horisontell form med grenar som sprider sig ut åt sidorna. Detta underlättar skötsel och gör att solen kan nå alla delar av trädet.

Spaljeringen påbörjas när trädet är ungt och innan grenarna blivit vedartade och hårda. Välj vilket grenpar som ska bli den första förgreningen i spaljén och bind fast dem med mjuka snören, breda band eller tygremsor. Använd inte ståltråd eller annat material som kan skada grenarna.

Bind upp grenar och skott på våren och beskär grenarna i JAS-perioden (juli, augusti, september). Gör snitten ovanför utåtväxande grenar eller "ögon". Ta bort skott som växer rätt ut från den platta formen, lämna inga stumpar kvar utan klipp nära stammen.

Använd vassa verktyg och var noga med att rengöra dem för att undvika att sprida sjukdomar mellan växter.

Att forma ett spaljéträd tar flera år och är ett ständigt pågående arbete, eftersom du försöker tukta trädets naturliga växtsätt. Men det kan ge mycket frukt som är lätt att plocka och som mognar tidigare tack vare mer solljus och värme.

Här kan du läsa mer om att beskära fruktträd i allmänhet.

Spaljérat plommonträd.