Guide

Äppelträd - plantera så här

Att plantera ett äppelträd är enkelt. Här kan du följa våra steg-för-steg om du känner dig osäker. Ingen trädgård skall vara utan ett äppelträd, så har du inget är det hög tid att plantera.

Det finns många olika sorters äppelträd och alla har olika egenskaper. Det finns träd som inte växer sig så stora, de kan till och med odlas på balkong, det finns utrymmeskrävande träd och det finns äppelträd som bär frukt som unga individer.

Har du en stor trädgård med plats för flera träd kan du välja sorter som mognar tidigt, mitt emellan och sent på säsongen, allt för att täcka in din familjs behov. Och går det bara att plantera ett äppelträd kan ett familjeträd med flera äpplesorter på samma träd vara lösningen.

För att lyckas med äppleträd är det också viktigt att ta hänsyn till härdighet, välj sorter som klarar av att växa i din odlingszon.

Plantering

Steg 1:

Låt plantan stå i en hink med vatten för att bli riktigt genomvattnad medan du gräver planteringsgropen, som bör vara minst 80 cm bred och lika djup.

Blanda gärna den befintliga jorden med t ex  planteringsjord eller trädgårdsjord, som passar alla fruktträd. Det är bra om sidorna i gropen är uppluckrade eftersom rötterna då kan söka sig neråt och ut åt sidorna. Är jorden runt omkring mycket kompakt kan gropen bli som en hink – och trädet får svårt att skicka ut rötter åt sidorna vilket gör att det tar längre tid att stå stadigt.

Steg 2:

Sätt ner en stör (eller tre störar i triangel till ett större träd) och därefter trädet. Stören bör inte gå längre upp än där kronan grenar sig. Detta för att kronan ska kunna vaja fritt och trädet etablera sig ordentligt.

Steg 3:

Sätt därefter ner trädet. Det är viktigt att trädet kommer på samma djup som i krukan så att förädlingsstället (den lilla knölen längst ner på stammen) kommer ovan jord. Ett träd som planteras för djupt eller för ytligt växer sämre.

Steg 4:

Bind fast trädet mot stören/störarna med hjälp av ett särskilt trädband. Sätt även gnagskydd på den unga stammen för att skydda det mot rådjur, harar, och andra gnagare.

Steg 5:

Fyll upp med jord och trampa jorden på plats

Steg 6:

Vattna rejält.

Steg 7:

Fyll på med ytterligare ett lager med jord som du inte trampar på.

Skötsel

Håll en öppen yta runt trädet, täck gärna med bark eller dylikt så slipper trädet konkurrera med ogräs, du slipper också riskera att skada trädet med gräsklippare eller trimmer om det växter gräs nära stammen.

Vattning

Efter plantering ska jorden hållas lagom fuktig en tid. Jorden får inte bli för blöt för då får rötterna för lite syre och trädet kan inte etablera sig. Vattna däremot rejält under torra perioder, särskilt viktigt första året efter plantering.

Gödsling

Rätt näring till äppelträdet gör att det mår bättre och blir mer motståndskraftigt mot sjukdomar och skadeangrepp. Trädet orkar också bära frukt. Cirka ett år efter planteringen har näringen gått ur jorden och då kan du gödsla trädet genom att sprida ut exempelvis Blomsterlandets trädgårdsgösel på marken under kronan i maj-juni.

På sensommaren kan man gödsla med höstgödsel som innehåller fosfor och kalium, det stimulerar knoppsättning och rotbildning samt förbättrar trädets vinterhärdighet. Tänk på att rotsystemet är lika brett som kronan, strö därför ut gödsel lika långt ut från stammen som grenarna i kronan når.

Beskärning

Ett nyplanterat äppelträd bör beskäras för att du ska bygga upp en stadig och vacker krona. Första vårvintern (mars-maj beroende på var i landet du bor) gör du en grundbeskärning. Planterar du på våren, gör du beskärningen samma år. Välj ut ett toppskott och 3-4 sidoskott som växer jämnt runt stammen, men på olika höjd och klipp bort alla andra sidoskott. Lägg snittet precis ovanför en knopp (öga) som riktas utåt så kommer tillväxten att ske från det skottet och i den riktningen. Toppskottet får gärna sticka upp lite högre än de andra.

Använd en rengjord, vass sekatör. Fortsätt beskära trädet varje vår med syfte att skapa en vacker krona och så att luft och sol kommer åt att lysa på all frukt. En viss beskärning kan ske under sensommaren. Om du har ett familjeträd är det viktigt att spara minst en gren för varje sort.

När trädet blivit några år och man behöver ta av en grövre gren är det bäst att använda en vass såg. Grövre grenar beskärs i tre steg för att undvika så kallade fläkskador där barken rivs upp på grund av grenens tyngd.

  1. Såga ett litet snitt på grenens undersida, cirka 10 cm ut från stammen räknat.
  2. Såga därefter bort största delen av grenen cirka 20 cm ut från det första snittet. På så sätt får man bort det mesta av grenens tyngd.
  3. Nu kan grenen sågas bort helt och det blir ett snyggt snitt intill grenkragen.

Sår efter beskärning kan, om de är större och flera på samma träd, behöva täckas med sårbalsam. Sårbalsam påskyndar trädets naturliga läkning. Öppna sår på svaga träd och på träd som beskärs sent på hösten kan behöva hjälp med sårläkningen. Snittytor på runt 1 cm och mindre behöver inte behandlas och i de flesta fall läker beskärningssåren av sig själv.

Köp fruktträd online

Kanske vill du ha andra fruktträd än äpple i din trädgård?