Guide

Äppelträd - plantera så här

Att plantera ett äppelträd är enkelt. Här kan du följa våra steg-för-steg om du känner dig osäker. Ingen trädgård skall vara utan ett äppelträd, så har du inget är det hög tid att plantera.

Plantering

Steg 1:

Låt plantan stå i en hink med vatten för att bli riktigt genomvattnad medan du gräver planteringsgropen, som bör vara minst 80 cm bred och lika djup.

Blanda gärna den befintliga jorden med t ex  planteringsjord eller trädgårdsjord, som passar alla fruktträd. Det är bra om sidorna i gropen är uppluckrade eftersom rötterna då kan söka sig neråt och ut åt sidorna. Är jorden runt omkring mycket kompakt kan gropen bli som en hink – och trädet får svårt att skicka ut rötter åt sidorna vilket gör att det tar längre tid att stå stadigt.

Steg 2:

Sätt ner en stör (eller tre störar i triangel till ett större träd) och därefter trädet. Stören bör inte gå längre upp än där kronan grenar sig. Detta för att kronan ska kunna vaja fritt och trädet etablera sig ordentligt.

Steg 3:

Sätt därefter ner trädet. Det är viktigt att trädet kommer på samma djup som i krukan så att förädlingsstället (den lilla knölen längst ner på stammen) kommer ovan jord. Ett träd som planteras för djupt eller för ytligt växer sämre.

Steg 4:

Bind fast trädet mot stören/störarna med hjälp av ett särskilt trädband. Sätt även gnagskydd på den unga stammen för att skydda det mot rådjur, harar, och andra gnagare.

Steg 5:

Fyll upp med jord och trampa jorden på plats

Steg 6:

Vattna rejält.

Steg 7:

Fyll på med ytterligare ett lager med jord som du inte trampar på.

Skötsel

Håll en öppen yta runt trädet, täck gärna med bark eller dylikt så slipper trädet konkurrera med ogräs, du slipper också riskera att skada trädet med gräsklippare eller trimmer om det växter gräs nära stammen.

Vattning

Vattna rejält under torra perioder, särskilt viktigt första året efter plantering.

Gödsling

Efter ca ett år har näringen gått ur jorden och då kan du gödsla trädet genom att sprida ut exempelvis Algomin Trädgårdsgödsel på marken under kronan i maj-juni.

Beskärning

Ett nyplanterat äppelträd bör beskäras för att du ska bygga upp en stadig och vacker krona. Första vårvintern (mars-maj beroende på var i landet du bor) gör du en grundbeskärning. Planterar du på våren, gör du beskärningen samma år. Välj ut ett toppskott och 3-4 sidoskott som växer jämnt runt stammen, men på olika höjd och klipp bort alla andra sidoskott. Lägg snittet precis ovanför en knopp (öga) som riktas utåt så kommer tillväxten att ske från det skottet och i den riktningen. Toppskottet får gärna sticka upp lite högre än de andra.

Använd en rengjord, vass sekatör. Fortsätt beskära trädet varje vår med syfte att skapa en vacker krona och så att luft och sol kommer åt att lysa på all frukt. En viss beskärning kan ske under sensommaren. Om du har ett familjeträd är det viktigt att spara minst en gren för varje sort.

Köp fruktträd online

Lyckas med din trädplantering

Läs mer om äppelträd

Äppelträd – sorter

Hur ska man göra när man ska välja äppelträd?

GuideBeskärning av äppelträd

Ett nyplanterat äppelträd måste du beskära för bygga upp en stadig och vacker krona. Det är inte så svårt som du tror och med några enkla tumregler så klarar du dig långt.

Skydda äppleträdet med limring

Genom att använda limring på dina träd kan dessa skyddas mot olika krypande insekter och larver som försöker ta sig upp i trädet.