Guide

Plantera fruktträd - gör så här

Att odla egen frukt är både gott, nyttigt och viktigt för våra pollinatörer. Man behöver inte ens ha en stor trädgård för att odla fruktträd.

Plantera ditt fruktträd såhär

Steg 1:

Låt plantan stå i en hink med vatten för att bli riktigt genomvattnad, medan du gräver planteringsgropen. Gropen bör vara ca 40-50 cm djup och ca 40-50 cm bred. Luckra sidorna och botten i gropen, då kan rötterna söka sig neråt och utåt.

Låt jordklumpen stå och dra åt sig vatten i en hink en god stund innan plantering.

Steg 2:

Sätt ner en stör och därefter trädet. Stören bör inte gå längre upp än där kronan grenar sig. Detta för att kronan skall kunna vaja fritt och trädet etablera sig ordentligt.

Steg 3:

Det är viktigt att trädet sätts ner på samma djup som när det stod i krukan, så att ockuleringsstället (den lilla bulan längst ner på stammen) hamnar ovan jord. Fyll på med jord. Vattna rejält.

Gräv en rejäl grop, tänk på att jorden som hamnar under träden sjunker ihop en del efter ett tag, så gräver du allt för djupt kan trädet sedan hamna i en sänka och det ska man helst undvika.

Steg 4:

Fyll upp med mer jord och tryck till försiktigt med foten runt trädet.

Trampa till så att träden står stadigt i jorden.

Steg 5:

Bind fast trädet mot stören med hjälp av ett särskilt trädband. Sätt även gnagskydd på den unga stammen för att skydda det mot rådjur, harar och andra gnagare.

Efter plantering - en lyckad etablering av ditt fruktträd

 • Håll jorden fuktig de första två åren, stödvattna under tredje och fjärde året under torra perioder. Använd med fördel bevattningssäck.  
 • Håll en öppen yta runt trädet, fritt från ogräs och gräsmatta. Täck gärna med bark eller liknande för att trädet ska slippa konkurrens av ogräs. Du riskerar inte heller att skada trädet med gräsklippare eller trimmer om det växer gräs för nära stammen.
 • Gödsla inte nyplanterade fruktträd första året, följande år efter behov på våren.  
 • Bind upp fruktträdet i samband med plantering, uppbindningen tas bort efter 2–3 år eller när trädet etablerat sig på växtplatsen. Sitter uppbindningen kvar för länge kan det försämra trädets rot- och stamutveckling. 
 • Vid behov använd gnagskydd för att skydda trädets stam.  
 • Innan första tillväxtperioden (maj-september) beskärs fruktträden. Tre-fyra välriktade grenar och en topps väljs ut, grenarna kortas in till ca två tredjedelar och toppen skall vara 20–30 cm högre än sidogrenarna. 

  Beskärning av unga äppleträd ger skjuts åt tillväxten och skapar en vacker och stabil krona.

  Äpple- och päronträd beskärs med fördel under vårvintern (när den värsta kylan är över men innan saven börjar stiga). Juli-september går också bra.

  Läs våra artiklar om hur du bäst beskär ditt fruktträd.
Gnagskydd på stammen och en mjuk uppbindning är bra för det unga fruktträdet.

Köp fruktträd online - fraktfritt till butik