Blomsterlandet

Vilken jord passar bäst till vad?

Rätt jord ger dina växter rätt förutsättning. Läs mer om våra olika jordar samt vilken jord som passar till vad och lämpar sig för olika växter.

Blomsterlandets Planteringsjord

Blomsterlandets planteringsjord består av en blandning av två slags torv, barkmull, lecakulor, lera och kalk. Jorden är gödslad med fullgödselmedel, som innehåller makro- och mikronäringsämnen. Den är berikad med extra mineraler, framför allt kisel, som utvunnits ur den vulkaniska bergarten basalt. Detta förbättrar växternas förmåga att ta upp näring ur jorden och de blir alltså både grönare och friskare. Det gör dem också motståndskraftiga mot svampsjukdomar och bristsjukdomar.

Blomsterlandets planteringsjord passar till:

 • rabatter med perenner och kryddor
 • växthus och drivbänkar, blanda gärna i mer torv vid direktsådd
 • buskar och träd

Blomsterlandets Yrkesodlarjord

Denna jordblandning är komponerad av yrkesmän med lång erfarenhet av vad växterna behöver. Råvarorna är av högsta kvalitet, vilket ger optimala förutsättningar för god tillväxt och riklig blomning.

Den är sammansatt av två slags torv, barkmull och lecakulor och är gödslad med långtidsverkande näring med både makro– och mikronäringsämnen. Ett fullgödselmedel, som avger näring i jämn takt och när växterna behöver den.

Yrkesodlarjorden finns både för sommarblommor och krukväxter, men kan användas till mycket mer.

Blomsterlandets yrkesodlarjord passar till:

 • balkonglådor och fönsterlådor
 • stora krukor och urnor
 • rabatter
 • planteringen på kyrkogården
 • vid fritidsstugan
 • prydnadsträd och prydnadsbuskar
 • fruktträd och bärbuskar

 

Blomsterlandets Trädgårdsjord

En blandning av två slags torv, barkmull och sand. Jorden är gödslad med mineralgödsel med både makro- och mikronäringsämnen. Trädgårdsjord är främst för att förbättra den befintliga jorden i dina rabatter.

Blomsterlandets trädgårdsjord passar till:

 • jordförbättring i trädgårdsland och i rabatter
 • jordförbättring i växthus och drivbänkar
 • plantering av alla slags växter utomhus

Till frösådd och sticklingsförökning blandar du Planteringsjord med lika delar naturell torv, för att inte riskera skador på de känsliga rötterna.

 

P-jord

P-jord är en mörk och myllig plantjord för växter i kruka, både ute och inne och till plantering.

P-jord passar till:

 • all slags plantering, förökning, omskolning och sticklingar

 

U-jord

U-jorden är gödslad med både lång- och korttidsverkande gödsel som gör att växterna får en bra start och klarar att blomma hela säsongen.

U-jord passar till:

 • sommarblommor i utekrukor, amplar och balkonglådor

 

Jord till kryddor och örter

Kryddjord - en naturgödslad jord, rik på växtstimulerande ämnen. Den innehåller bara naturliga råvaror och är godkänd för ekologisk odling. KRAV-märkt. Kan användas både ute och inne.

Kryddjord passar till:

 • kryddor och andra örter i odlingsbänkar, krukor och kryddland

 

Jord till grönsaker

Grönsaksjord - KRAV-märkt och godkänd för ekologisk odling. Grönsaksjord är en naturgödslad jord med extra tillsats av växtstimulerande ämnen.

Grönsaksjord passar till: 

 • odlingsbänkar
 • växthus
 • krukor
 • trädgårdslandet

 

Jord till rosor

Rosjord är en specialjord, som är sammansatt av två slags torv, lera, barkmull och mineralgödsel med mikronäringsämnen.

Rosjord passar till:

 • rosor i rabatt
 • rosor i stora krukor och urnor

 

Jord till rhododendronjord och blåbär

Rododendronjord är en specialjord för växter, som kräver jord med grov struktur, lågt pH-värde och extra näring. Jorden består av två slags sphagnumtorv, sand och mineralgödsel med mikronäringsämnen. Numera är det också vanligt att denna typ av jord heter Blåbärsjord. Växter som trivs i den här typen av surjord brukar kallas surjordsväxter.

Rhododendronjord / Blåbärsjord passar till:

 • rododendron
 • azalea
 • hortensia
 • en del magnolior
 • en del bräkenväxter
 • ljungväxter
 • blåbär

 

Medelhavsjord

Medelhavsjorden består av en blandning av två slags torv, barkmull, krossad granit, lera och kalk. Den är gödslad med mineralgödsel med mikronäringsämnen och med specialgödsel och har ett anpassat lägre pH-värde.

Medelhavsjord passar till:

 • omplantering av citrusväxter och andra medelhavsväxter med krav på lite grövre, tung jord
 • när växterna ska få friskare, grönare blad

 

Blomsterlandets blomjord

Vår egen blomjord är en blandning av två slags torv, sand och barkmull. Den är gödslad med mineralgödsel och mikronäringsämnen.

Blomjord passar till:

 • plantering av plantor och rotade sticklingar
 • omplantering av krukväxter

 

Såjord

Såjord består av två slags torv och sand. Den är siktad till fin struktur och svagt gödslad med mineralgödsel och mikronäringsämnen.

Såjord passar till:

 • frösådd
 • sticklingsförökning
 • växter som kräver lågt näringsinnehåll som t ex kaktusar

 

Pelargonjord

Pelargonjord är en specialjord som består av en blandning av barkmull, lecakulor, lera och kalk. Den är gödslad med mineralgödsel och mikronäringsämnen.

Pelargonjord passar till:

 • plantering av pelargoner utomhus
 • plantering av rotade sticklingar inomhus
 • omplantering av pelargoner inomhus

 

Orkidékompost

Orkidékompost eller orkidéjord är ett specialkomponerat odlingssubstrat som passar till våra vanligaste orkidéer. Innehåller en luftig, svagt gödslad pinjebark. Ledningstal: <0,5 Ph-värde: 6,0-6,5

För jordförbättring

Kogödsel

Kogödsel som komposterats med fibrer och torv under minst ett år och förstärkts med hönsgödsel.

 • användas till jordförbättring
 • ger ”trött” jord nytt liv

Lecakulor

Lecakulor använd för varaktig förbättring av jordens struktur, speciellt till självvattnande kärl och amplar. Häll ett lager i botten på krukan.

Barkmull

Barkmull är bark av gran och tall, som komposterats i minst ett år.

 • jordförbättring för att göra jorden mullrik
 • ökar jordens luftkapacitet

Toppdress

En blandning av sphagnumtorv, sand och barkmull.

 • strös ut på gräsmattan i ett tunt lager – 2-3 liter per m2
 • ger ökad tillväxt av nya skott
 • motverkar slitage
 • motverkar uttorkning
 • skyddar fröet under groning vid bättringssådd

Gräsmattedress

Innehåller både sand och mull, vilket gräset behöver för tät skottbildning. Lagom gödslad för stödsådd i kala fläckar

 • mjukar upp hårda gräsmattor
 • hjälper sandiga jordar att hålla fukten

Täckbark

Ger växterna god utveckling genom jämn marktemperatur och bibehållen jordfuktighet.

 • skyddar plantor och buskar mot frostskador och uttorkning
 • motverkar etablering av ogräs

Pinjebark

Terracottabrun eller svart pinjebark. Lämplig som marktäckning som skydd mot ogräs. Passar bra till dekoration i urnor, planteringar och prydnadsgångar i trädgården.

Torv naturell

Ogödslad och okalkad naturmull med lågt pH-värde. Ett bra jordförbättringsmedel och lämplig vid marktäckning av kalkskyende växter som t ex rododendron.

Torv gödslad & kalkad

Ett bra jordförbättringsmedel vid plantering och höstgrävning.