Vilken jord passar bäst till vad?

Rätt jord ger växterna de bästa förutsättningar att kunna tillväxa och må bra. Läs mer om våra olika jordar samt vilken jord som passar till vad och lämpar sig för olika växter.

Blomsterlandets Planteringsjord

Blomsterlandets planteringsjord består av en blandning av två slags torv, barkmull, lecakulor, lera och kalk. Jorden är gödslad med fullgödselmedel, som innehåller makro- och mikronäringsämnen. Den är berikad med extra mineraler, framför allt kisel, som utvunnits ur den vulkaniska bergarten basalt. Detta förbättrar växternas förmåga att ta upp näring ur jorden och de blir alltså både grönare och friskare. Det gör dem också motståndskraftiga mot svampsjukdomar och bristsjukdomar.

Blomsterlandets planteringsjord passar till:

 • rabatter med perenner och kryddor
 • växthus och drivbänkar, blanda gärna i mer torv vid direktsådd
 • buskar och träd

Blomsterlandet naturgödslad planteringsjord

Naturgödslad planteringsjord för perenner, buskar och träd. Sammansatt av torv, kalk och sand samt naturgödsel. Bra till plantering och jordförbättring, tillför mikroliv och näring till befintlig jord. Godkänd för ekologisk odling.

Naturgödslad planteringsjord passar till:

 • perenner, buskar och träd
 • jordförbättring i befintliga rabatter

Blomsterlandets Trädgårdsjord

En blandning av två slags torv, barkmull och sand. Jorden är gödslad med mineralgödsel med både makro- och mikronäringsämnen. Trädgårdsjord är främst till jordförbättring i rabatter, trädgårdsland och till träd, buskar och perenner. Ger växterna i din trädgård bra förutsättningar för att kunna växa och frodas. Kan även användas vid plantering av trädgårdsväxter.

Blomsterlandets trädgårdsjord passar till:

 • jordförbättring i trädgårdsland och i rabatter
 • jordförbättring i växthus och drivbänkar
 • plantering av alla slags växter utomhus

Jord till grönsaker och tomater

Blomsterlandet PRO Tomatjord är speciellt framtagen för tomater och andra grönsaksplantor. Innehåller långtidsverkande naturgödsel som stimulerar rotsystem och tillväxt och ger växten god förmåga att ta upp näring. KRAV-märkt och godkänd för ekologisk odling.

Blomsterlandets PRO Grönsaksjord med något grövre struktur, hög mullhalt och god förmåga att binda vatten och näring. För odling av grönsaker och örter i pallkragar, odlingsbänkar, krukor, växthus och trädgårdsland. Innehåller PlusMineral, en naturlig mineralprodukt, som är särskilt rik på kisel, järn, magnesium och kalcium. Gödslad med KRAV-godkänd gödsel och godkänd för ekologisk odling.

Grönsaksjord och tomatjord passar till: 

 • odlingsbänkar
 • växthus
 • krukor
 • trädgårdslandet

Jord till rosor

En rosjord är en näringsrik jord framställd av barkmull, torvmull och berikad med lera. Jordens innehåll är sammansatt utifrån rosornas behov och stimulerar knoppsättning och blomning. För användning i rabatt och kruka. Rosjorden passar även bra till klematis.

Rosjord passar till:

 • rosor i rabatt
 • rosor i stora krukor och urnor
 • klematis

Jord till rhododendron och blåbär

Blåbärsjord och rododendronjord med grov torvstruktur och lågt pH-värde för att passa blåbär, rododendron och andra kalkskyende växter. Jorden består av två slags sphagnumtorv, sand och mineralgödsel med mikronäringsämnen. Gräv bort befintlig jord eller anlägg en ny, upphöjd odlingsbädd med blåbärsjord för att undvika att kalkhaltig jord blandas med den kalkfattiga blåbärsjorden. Växter som trivs i den här typen av surjord brukar kallas surjordsväxter.

Rhododendronjord / Blåbärsjord passar till:

 • rododendron
 • azalea
 • hortensia
 • en del magnolior
 • en del bräkenväxter
 • ljungväxter
 • blåbär

Tips vid plantering

Passa på att jordförbättra med barkmull vid nyplantering av växter. Barkmull gör på sikt den befintliga jorden mer mullrik. Täck jorden efter plantering med ett tjockt lager täckbark. Täckbark ger inte bara ett vårdat intryck i rabatten det motverkar även ogräs, minskar avdunstning och isolerar mot nedträngande tjäle.

Blomsterlandets PRO Yrkesodlarjord

Denna jordblandning är komponerad av yrkesmän med lång erfarenhet av vad växterna behöver. Råvarorna är av högsta kvalitet, vilket ger optimala förutsättningar för god tillväxt och riklig blomning.

Den är sammansatt av två slags torv, barkmull och lecakulor och är gödslad med långtidsverkande näring med både makro– och mikronäringsämnen. Ett fullgödselmedel, som avger näring i jämn takt och när växterna behöver den.

Yrkesodlarjorden finns både för sommarblommor och krukväxter, men kan användas till mycket mer.

Blomsterlandets yrkesodlarjord passar till:

 • balkonglådor och fönsterlådor
 • stora krukor och urnor
 • plantering och omplanterinag av krukväxter
 • rabatter
 • säsongsplanteringen på kyrkogården
 • prydnadsträd och prydnadsbuskar
 • fruktträd och bärbuskar

Medelhavsjord och citrusjord

Citrusjord eller medelhavsjord används till plantering och omplantering av olivträd, citrusväxter, fikon och palmer. Jorden har en grövre struktur jämfört med en traditionell jord och innehåller förutom torv och bark även lera, som hjälper till att lagra näring. Krossad granit ger jorden goda dräneringsegenskaper.

Medelhavsjord passar till:

 • omplantering av citrusväxter och andra medelhavsväxter med krav på lite grövre, tung jord
 • när växterna ska få friskare, grönare blad

Pelargonjord

Blomsterlandet PRO Pelargonjord som ger pelargoner optimala förutsättningar för att uppnå en riklig blomning. För plantering av pelargoner i balkonglådor, fönsterlådor, krukor och urnor. Även bra för omplantering av rotade pelargonsticklingar och till pelargoner för fönsterbrädan. Innehåller lecakulor, lera, snabb- och långtidsverkande gödsel.

Pelargonjord passar till:

 • plantering av pelargoner utomhus
 • plantering av rotade sticklingar inomhus
 • omplantering av pelargoner inomhus

Blomsterlandets blomjord

Vår egen blomjord av bästa kvalitet att använda vid plantering och omplantering av inomhusväxter. Jorden
är sammansatt av erfarna yrkesmän. Innehåller förutom gödning en balanserad blandning av mörk och ljus torv, sand och kalk.

Blomjord passar till:

 • plantering av plantor och rotade sticklingar
 • omplantering av krukväxter

Såjord och jord till sticklingar

Blomsterlandets såjord med nytt recept. Finsiktad, svagt gödslad, luftig jord för optimal groning av frön och rotning av sticklingar. Jorden är också lämplig till odling av suckulenter, kaktusar och andra växter med känsligt rotsystem.

Såjord passar till:

 • frösådd
 • sticklingsförökning
 • växter som kräver lågt näringsinnehåll som t ex kaktusar

Orkidékompost

Orkidékompost eller orkidéjord är ett specialkomponerat odlingssubstrat som passar till våra vanligaste orkidéer. Innehåller en luftig, svagt gödslad pinjebark. Ledningstal: <0,5 Ph-värde: 6,0-6,5

Orkidéjord passar till:

 • omplantering av orkidéer

Hasselfors Garden P-jord

P-jord är en mörk och myllig plantjord för växter i kruka, både ute och inne och till plantering.

P-jord passar till:

 • all slags plantering, förökning, omskolning och sticklingar

Hasselfors Garden U-jord

U-jorden är gödslad med både lång- och korttidsverkande gödsel som gör att växterna får en bra start och klarar att blomma hela säsongen.

U-jord passar till:

 • sommarblommor i utekrukor, amplar och balkonglådor

Jord till kryddor och örter

Kryddjord - en naturgödslad jord, rik på växtstimulerande ämnen. Den innehåller bara naturliga råvaror och är godkänd för ekologisk odling. KRAV-märkt. Kan användas både ute och inne.

Kryddjord passar till:

 • kryddor och andra örter i odlingsbänkar, krukor och kryddland

För jordförbättring

Kogödsel

Kogödsel som komposterats med fibrer och torv under minst ett år och förstärkts med hönsgödsel.

 • användas till jordförbättring
 • ger ”trött” jord nytt liv

Lecakulor

Lecakulor använd för varaktig förbättring av jordens struktur, speciellt till självvattnande kärl och amplar. Häll ett lager i botten på krukan.

Barkmull

Barkmull är en blandning av finsiktad bark och torv, som används till jordförbättring och marktäckning men även till plantering av barrväxter och häckväxter. Barkmullen är gödslad och kalkad. Den är särskilt lämplig som jordförbättring till tunga lerjordar.

 • jordförbättring för att göra jorden mullrik
 • ökar jordens luftkapacitet

Toppdress

En blandning av sphagnumtorv, sand och barkmull.

 • strös ut på gräsmattan i ett tunt lager – 2-3 liter per m2
 • ger ökad tillväxt av nya skott
 • motverkar slitage
 • motverkar uttorkning
 • skyddar fröet under groning vid bättringssådd

Gräsmattedress

Blomsterlandets gräsmattedress piggar upp en sliten gräsmatta. Den innehåller både sand och mull, vilket gräset behöver för tät skottbildning. Lagom gödslad för stödsådd i kala fläckar

 • mjukar upp hårda gräsmattor
 • hjälper sandiga jordar att hålla fukten
 • lagning av hål och ojämnheter i gräsmattan
 • vid stödsådd av gräsmattan

Täckbark

Täckbark av lagrad bark från svensk gran och tall. Ett skyddande lager i rabatt gör att fröogräs inte lika lätt får fäste. Täckbark på jordytan ger också ett bra skydd mot uttorkning och minskar vattningsbehovet. På vintern isolerar lagret mot nedträngande tjäle. Bra även på obevuxna ytor såsom gångar och ytor, där det ger ett vårdat intryck.

 • skyddar plantor och buskar mot frostskador och uttorkning
 • motverkar etablering av ogräs

Pinjebark

Terracottabrun eller svart pinjebark. Lämplig som marktäckning som skydd mot ogräs. Passar bra till dekoration i urnor, planteringar och prydnadsgångar i trädgården.

Torv naturell

Ogödslad och okalkad naturmull med lågt pH-värde. Ett bra jordförbättringsmedel och lämplig vid marktäckning av kalkskyende växter som t ex rododendron.

Torv gödslad & kalkad

Ett bra jordförbättringsmedel vid plantering och höstgrävning.

Köpa jord på Blomsterlandet - priser

I våra butiker hittar du vårt fulla sortiment av jord och näring i 40-50 liters säckar, håll utkik efter bra priser när du köper flera. På hemsidan kan du köpa ett urval av jord i 8 och 18 liters påsar.

Blomsterlandet - vår egen jord, stora säckar

Naturgödslad planteringsjord 40 lit. 79,90 3 för 199:-
Planteringsjord 40 lit. 59,90 4 för 199:-
PRO Grönsaksjord 40 lit. KRAV 109:- 2 för 199:-
Rosjord 40 lit. 79,90 3 för 199:-
PRO Yrkesodlarjord 40 lit. 109:- 2 för 199:-
Barkmull 40 lit. 59,90 4 för 199:-
Gräsmattedress 40 lit. 59,90 4 för 199:-
Naturell torv 40 lit. 59,90 4 för 199:-
Täckbark 40 lit. 59,90 4 för 199:-
Naturgödsel 40 lit. 59,90 4 för 199:-

Sten och flis

Melerad sjösten16-32 mm 15 kg 179:-
Flis nötbrun 40 lit. 179:-
Flis Oxidsvart 40 lit. 179:-
Premium Furubark 40 lit. 179:-
Snövit marmor 8-12 mm 15 kg 179:-
Svartvit sjösten 16-32 mm 15 kg 179:-

Rölunda gård - jord & gödsel, stora säckar 

Rölunda Rhododendron & Blåbär 40 lit. 89,90 2 för 149:-
Rölunda Rosor & perenner 40 lit 89,90 2 för 149:-
Rölunda Natur kogödsel 50 lit. 109:- 2 för 199:-
Planteringsjord Warpsund. 49,90 5 för 179:-

Hasselforss Garden - jord, stora säckar 

Hasselfors Garden P-jord 50 lit. 129:- 2 för 229:-
Hasselfors Garden REKO-jord 50 lit. KRAV 129:- 2 för 229:-
Hasselfors Garden S-Jord 50 lit. 129:- 2 för 229:-
Hasselfors Garden U-jord 50 lit. 129:- 2 för 229:-

Priserna gäller 2024.

Blomsterlandets egen jord

Du hittar mindre säckar online, våra stora jordsäcker (40 liter) finns i alla våra butiker.