Chelsea Flower Show 2015 - Edo Garden by Ishihara Kazuyuki

Utsågs till en av guldmedaljörerna i kategorin "Artisan Gardens". Japansk trädgårdskonst med vatten och stenläggningar.
Japansk gyllenlönn.
Japansk lönn och Strandiris.

Med inspiration hämtat från Edoperioden i Japan har denna trädgård skapats. Här speglas en tid då trädgårdsodlingen blev tillgänglig för alla japaner i alla samhällsklasser. Huset och växtligheten i denna trädgård har ett nära samspel och trädgården kan uppfattas på olika vis beroende på vilken vinkel du väljer att betrakta den från. Grundtanken är att du skall uppleva huset och trädgården som en sammanhängande enhet, då du betraktar den inifrån huset.

Japansk gyllenlönn, Japansk lönn och Blåmossa.

I den här trädgården kan du bland annat hitta

  • Japansk lönn Acer palmatum 'Sherwood Flame' - ett alternativ kan vara sorten Acer palmatum 'Bloodgood'
  • Japansk svarttall Pinus thunbergii
  • Strandiris Iris sibirica 'Persimon'
  • Japansk gyllenlönn Acer shirasawanum 'Aureum'
  • Bergtall Pinus mugo
  • Japansk lönn Acer palatum 'Green Cascade'
  • Blåmossa Leucobryum - ett alternativ som du hittar hos Blomsterlandet kan vara Trampnarv.