Rådjur har skadat mitt träd – vad ska jag göra?

Rådjur verkar med tiden bli mer orädda för att ge sig in i våra trädgårdar. Vad kan man då göra när de skalat av stammar eller brutit sönder grenar?

Rädda växten när rådjur ätit på den

Om rådjur varit framme och fejat hornen mot trädstammen eller hararna varit där och gnagt kan ett träd få mycket allvarliga skador. Transport av vatten och näring i trädet sker i barken och inte inne i stammen, som man kanske kan tro. Detta innebär att om barken är avskavd av rådjur runt hela stammen så finns det inte längre någon transport av näring upp till trädets krona och trädet kommer med största sannolikhet att dö.

Om skadorna av rådjur är begränsade till en sida av stammen, eller i vart fall inte går hela vägen runt, så finns det dock bättre chanser för trädet att överleva. Så länge det finns en liten del av barken kvar så kan en viss näringstransport upp i trädet ske, om än med begränsad verkan.

Runt sårets kanter ser man till att ta bort eventuellt löst hängande barkbitar. Ett sår med rena fina kanter kommer att läka mycket bättre. Om man upptäcker skadan snabbt så kan man använda sårbalsam i sprayform eller sårbalsam/trädbalsam som man penslar på. Detta stimulerar läkningen och skyddar trädet från angrepp av olika sjukdomar. Om det hunnit gå en tid från det att skadan uppstod bör man dock inte göra detta då risken i sådana fall är att man kapslar in sjukdomar som får en gynnsam miljö att angripa trädet.

Vad kan man göra för att förhindra angrepp av rådjur

Frågan är om rådjur kan hållas borta ifrån trädgården eller i vart fall förhindras från att äta på de växter vi månar mest om? Att helt undvika risken för skador från rådjur går nog knappast om man inte burar in hela trädgården. Att sätta upp stängsel, gärna kompletterat med eltråd är nog det effektivaste. Att även vintertid näta in för rådjur särskilt åtråvärda buskar och träd brukar vara ett bra skydd

Olika avskräckningsmedel finns att köpa eller man kan göra egna blandningar hemma. T ex människohår, otvättad fårull, blodmjöl eller hjorthornsolja kan verka avskräckande. Gemensamt för alla avskräckningsmedel är dock att såsmåningom vänjer sig traktens rådjur vid dess doft och låter sig inte skrämmas längre. Man kan då pröva att byta till ett annat preparat.

Till sist bör man även tänka på att i en trädgård som är utsatt för rådjur eller annat vilt plantera växter som djuren finner mindre aptitliga. Du kan själv se på vår lista över rådjurssäkra växter vilka buskar, träd och perenner som brukar vara mindre aptitliga för rådjur.

Trico garden - avskräcker hjortdjur från dina växter