Produktinformation

Blomsterlandets barkmull är en blandning av finsiktad bark och torv som används till jordförbättring och marktäckning. Barkmullen är gödslad och kalkad. Den är särskilt lämplig som jordförbättring till tunga lerjordar.

TRÄDGÅRDSLAND
Förber...