Produktinformation

Plusmineral utvinns ur den vulkaniska bergarten basalt, som krossas, finfördelas och förädlar till en naturlig mineralprodukt. PlusMineral innehåller flera för växterna viktiga ämnen och är särskilt rikt på långtidsverkande kisel, men inneh...