2 för 140:-

2 för 140:-

Produktinformation

Blomsterlandets egen yrkesodlarjord med långtidsverkande gödning. Mycket lämplig för planering i balkonglådor, urnor, rabatter och vid nyplantering av träd och buskar. Innehåller lecakulor, lera, mikronäringsämnen och långtidsverkande gödse...