Produktinformation

Perlit är ett naturligt, vulkaniskt material som genom upphettning expanderat till porösa, lättviktiga korn som påminner om frigolit.
Det är sterilt, med lågt pH-värde och har med sin porösa struktur en stor yta med många hålrum. Inblandad ...