Produktinformation

Dubbel-armatur som går att vinkla så att man får en spridningsvinkel på 180°, alternativt kan man fokusera ljuset så att man får väldigt mycket ljus på en liten yta.
LED-armaturen har en brytare som gör att man kan växla mellan blåa och rö...