50%

50%

Produktinformation

Fin i sommarrabatter och buketter. Kan även torkas.

Odling från frö:
Förkultiveras inomhus i såjord april-maj. Placeras ljust och svalt efter groning. Utplanteras efter avhärdning när frostrisken är över. Kan även sås direkt på friland i m...