Produktinformation

Trivs i mullrik, genomsläpplig jord. De små knölarna övervintras som dahliaknölar - mörkt, svalt och frostfritt. Kan i varma lägen med god dränering övervintra på växtplatsen.