Produktinformation

Elegant bukettranunkel i mörkt purpur nyans. Perfekt för utekruka och i framkanten av rabatten. Underbara i buketter. Blomfärgen skiftar efterhand som knoppen slår ut. Trivs i mullrik, genomsläpplig jord. De små knölarna övervintras som dah...