Kiwi - minikiwi

De vanliga kiwifrukterna som vi köper i butiken kräver växthus i vårt klimat. I Sverige odlas därför minikiwi, som är bättre anpassad för våra breddgrader. Minikiwin ger krusbärsstora, gröna frukter och smaken är lik den köpta kiwins.

Att odla kiwi

Minikiwi är en 3-4 meter hög klätterväxt. Frukterna mognar i september och behöver inte skalas för att ätas. Zon 1-5, beroende på sort. Det krävs både han- och honplantor för att den ska sätta frukt, men det går bra att odla flera honplantor till varje hanplanta. Plantorna ’Anna’ och ’Paula’ pollineras båda av t.ex. ’Oskar’.

Växtplats

Kiwin trivs i ett soligt och skyddat läge, med fördel i växthus, mot en spaljé eller vägg. Jorden ska vara genomsläpplig men fuktighetshållande. Jordförbättra gärna med planteringsjord, naturgödsel eller kompost.

Plantering

Sätt kiwiplantorna med ett plantavstånd på ca 1,5 meter. 

Skötsel

Gödslas på våren och försommar med blåbärsgödsel.

Beskära kiwi

Minikiwin beskärs på senhösten, precis som vinrankan. Beskärningen under uppbyggnadsfasen är samma som för vinrankor. Spara 4-6 långskott på varje huvudgren. Dessa bildar sidogrenar, som producerar nya skott till våren. Det är här blommorna och sedan frukten bildas.