Dahliagrupper - storlek, färg och form

Under de drygt 200 år som dahlian har förädlats har minst 55 000 olika sortnamn registrerats världen över. Då gäller det att kunna hålla lite ordning och reda, lär dig mer om dahlians grupperingar.

Utöver de 55 000 registrerade sorterna finns det även en mängd varianter som aldrig blivit inskrivna i något register. Snälla trädgårdsmästare har istället delat med sig av blommorna till vänner och bekanta och därför finns det med all säkerhet ännu fler sorter i privata trädgårdar som inte har något officiellt namn.

På 1960-talet skapade stora internationella dahliasällskap ett gemensamt register för att förhindra att sorter blandades ihop, eller rent utav fick samma namn. Man enades om att dahliablomman skulle klassificeras efter storlek, färg och form.

Förädlingsarbetet fortsätter och fortfarande är det tre saker som entusiasterna är på jakt efter: en klarblå blomma, mer frosttåliga sorter och fler sorter som doftar.

Här nedan följer en sammanställning av dahliablommornas klassificering.

Dahliablommornas kalssificering

Blomstorlek:

  • Jätteblommande – över 25 cm i diameter
  • Stor – mellan 20 och 25 cm i diameter
  • Medium – mellan 15 och 20 cm i diameter
  • Små – mellan 10 och 15 cm i diameter
  • Miniatyr – under 10 cm i diameter

För bolldahlior gäller:

  • Miniatyr – mellan 5 och 10 cm i diameter
  • Pompon – under 5 cm i diameter

Blomfärg:

För att beskriva blomfärgen används grupper för rena färger som till exempel vit, rosa och orange. Men sen finns det också beteckningar som flammig, blandfärgad och flerfärgad. En flammig dahlia har färgerna röd och gul. Är dahliablomman blandfärgad blandas färgerna gradvis in i varandra och är blomman flerfärgad har den två eller fler färger som tydligt kan särskiljas.

Blomformer:

För att lättare kunna veta vilken dahlia man menar delas sorterna in efter blommans form. Dahlians blomma är i själva verket en blomkorg med en tät samling av enskilda blommor men som uppfattas som en enda stor blomma. Blombladen är egentligen strålblommor, det vill säga kantblommor med ett stort kronblad. Innanför strålblommorna sitter på en del sorter även diskblommor.

Enkelblommande dahlia

Enkelblommande dahlior

Består av 8 strålblommor placerade i en ring. Strålblommorna kan överlappa varandra. Mitten på blomman är en öppen disk.

Anemondahlia 'Totally Tangerine'

Anemonblommande dahlior

Har blommor med en eller flera ringar av strålblommor som vanligen är platta. Innanför strålblommorna finns en samling av tätt sittande rörformade diskblommor som står rakt ut.

Halskråsdahlior

Här är blommans centrum en öppen disk. Ytterst sitter en ring av lite större, vanligen platta, strålblommor. Innanför sitter en ring av kortare strålblommor, oftast i en kontrasterande färg.

Halskråsdahlia 'Hartenaas'
Pionblommande dahlia

Pionblommande

Runt en öppen disk sitter flera ringar av strålblommor. Hos en del sorter är strålblommornas blad platta eller svagt inrullade vid basen och andra sorter kan istället ha strålblommor som är något utrullade mot spetsen.

Dekorativdahlia.

Dekorativdahlior

Har helt fyllda blommor utan synlig disk. De vanligen breda och platta, ibland något inrullade, strålblommorna avslutas med en spets. Hos en del sorter kan strålblommorna vara något tandade.

Bolldahlior

Är som namnet avslöjar bollformade eller ibland lätt tillplattade. Blomman är helt fylld med spiralformigt placerade strålblommor med rundade spetsar. Strålblommans blad är inrullade till minst 75 procent av sin längd.

Bolldahlia.

Pompondahlior

Liknar bolldahlior men är mer klotformiga. De runda, helt fyllda blommorna är mindre än 5 cm i diameter. Strålblommorna är här inrullade i hela sin längd och yttersta delen är rundad.

Pompondahlia

Kaktusdahlior

Helt fyllda blommor. Har smala, spetsiga strålblommor som är rullade utåt vilket ger blomman ett spindelliknande utseende. Strålblommorna kan sitta rakt ut från blommans centrum eller vara vridna inåt.

Kaktusdahlia 'Park princess'

Semikaktusdahlior

Helt fyllda blommor. Har smala, spetsiga strålblommor som är rullade utåt i 25–50 procent av sin längd. Strålblommorna har en bred bas och är raka eller invridna.

Semikaktusdahlia.

Fransade dahlior

Helt fyllda blommor. Strålblommorna, som sitter placerade likformigt över hela blomkorgen, har ett fransigt utseende tack vare att de har kluvna eller naggade spetsar. För övrigt kan strålblommorna ha olika former.

Fransade dahlior.

Stjärnformade dahlior

Denna grupp hette tidigare orkidédahlior. Blomman har en öppen disk med en enkel ring av strålblommor. Strålblommorna är smala och oftast rullade inåt men finns även sorter som är rullade utåt.

Dubbel orkidédahlia

Fyllda blommor där disken inte är synlig. Hopträngda strålblommor som nästan ser lite tilltufsade ut. Strålblommorna är relativt långa och i de flesta fall rullade inåt men de kan även vara platta och rullade utåt.

Näckrosdahlior

Fyllda blommor med breda, relativt glest placerade, strålblommor. Strålblommorna är platta till formen eller svagt inrullade. Detta ger blomman en grund framtoning, likt en näckros. För att klassas som näckrosdahlia ska blommans djup vara mindre än hälften av blommans diameter.

Diverse typer av dahlior

Här placeras varianter som inte ryms inom de andra grupperna.

Stjärndahlia 'Fancy pants'