Guide

Plantera klematis - gör så här

Låt dem klättra uppför spaljéer och pergolor, framhäv en vacker sittplats eller använd senblommande klematis för att ge vårblommande buskar en andra blomning.

En klematis vill ha skuggigt och svalt längst ner på stammarna. Plantera gärna perenner där, eller lägg några stenar som skydd. Följ våra steg så planterar du enkelt din klematis.

Steg 1:

Gräv en grop som är ca 50 cm djup och 50 cm bred. Låt växten stå i en hink med vatten medan du gräver gropen, rötterna blir då rejält genomvattnade.

Låt plantan stå och dra i vatten en god stund innan plantering.

Steg 2:

Sätt ner plantan i gropen och fyll på med jord runt om.  Den sista decimetern upp till marknivå kan med fördel fyllas upp med sand eller mer sandblandad jord. Då rinner vattnet undan snabbare och området kring rothalsen blir inte lika fuktigt.

Fyll på så att plantan står i samma nivå som i krukan. 

Tryck till runt plantan så att den står stadigt i jorden.

Steg 3:

Om växten planteras vid en vägg, sätter du den en bit i från väggen och låter den luta in svagt in mot väggen. Rötterna blir då inte lika torra.

Steg 4:

Vattna rejält.

Fyll på med jord, tryck till och vattna igen.

Efter plantering - en lyckad etablering av din klematis

  • Skugga den nysatt klematisen rötter med till exempel större perenner, eller välj en plats där solen inte kommer åt marken runt plantan.  
  • Håll jorden fuktig de första två åren, stödvattna under tredje och fjärde året under torra perioder.
  • Håll jorden fri från ogräs runt plantan de första tre åren för att underlätta etablering.  
  • Gödsla inte nyplanterade klematis första året, följande år efter behov på våren.  

Blommande klätterväxter till din trädgård