Guide

Så här beskär du klematis

Klematisen är indelade i tre huvudgrupper, utifrån blomningstid, och det är det som avgör hur och när du beskär.

Beskärningsgrupp 1

Vår- och sommarblommande klematis (huvudblomning i maj-juni)

Klematis inom denna grupp har redan blomknoppar när våren kommer. Man brukar säga att de blommar på fjolårsskotten, eftersom de bildar blomknoppar på nya grenar under sommaren året innan. Man beskär inte dessa sorter före blomning, då skulle man skära bort årets blommor. Oftast behövs ingen beskärning alls, men man kan putsa döda eller gamla grenar lätt.

Efter några år när plantan blir risig och blomningen blir sämre kan man gallra eller beskära den hårdare (föryngringsbeskärning), ända ner till 50-100 cm höjd, för att få den att börja om på nytt. Det gör man strax efter avslutad blomning i juni-juli.

I denna grupp ingår bl.a. släkten Atragene-klematis (alp-, kron-, korea- och sibirisk klematis), samt Montana-klematis.

Beskärningsgrupp 2

Klematis som blommar två gånger per säsong. I maj-juni och i augusti-september (huvudblomning i juni-juli)

Dessa klematis blommar både på fjolårsskotten och på nya årsskott från innevarande år. Om man klipper ner dem för mycket uteblir den nya blomningen och om man inte klipper alls blir den väldigt risig med tiden. Tidigt på våren studerar man grenarna ingående och letar efter friska, gröna knoppar. Du ser alltså efter var det finns ett par gröna knoppar och klipper bort det som är dött och visset direkt över dem. Gallra bort veka skott helt. Det främjar blomningen på de kvarlämnade skotten och stimulerar plantan att skjuta nya skott från basen.

Tänk på...

Efter en hård vinter kan samtliga grenar ha frusit ända ned till marken och då beskärs plantan där. Den första blomningen kommer då att utebli.

Beskärningsgrupp 3

Klematis som blommar senare på sommaren, från juli till långt in på hösten (huvudblomning i juli-sept)

De bildar blomknoppar under vår- och försommar, man brukar säga att de blommar på årsskotten. De liknar på det sättet perenner och därför gör man precis som med perenner och klipper ner dem nära marken sent på hösten eller tidig vår. Spara två bladpar (en klipphöjd av ca 20 cm). I denna grupp ingår bl.a. sena, storblommiga-Gruppen, Integrifolia-klematis, Tangutica-klematis, Texemensis-klematis och Viticella-klematis.