Guide

Chili – ta hand om uppdrivna plantor

Den som inte vill börja från noll, kan köpa uppdrivna chiliplantor. Här är knepen för hur du bäst tar hand om dem.

Har du köpt en redan uppdriven chiliplanta från en trädgårdshandel bör denna planteras om så snart som möjligt. Det gäller både om du tänkt ha din chili planterad i kruka eller på friland, alltså rakt ner i marken. Oavsett ska du tänkta på att välja en chilisort som lämpar sig för den plats där du tänkt ha din planta.

När du omplanterar i en ny och större kruka, välj en näringsrik jord, exempelvis tomatjord eller grönsaksjord. Ställ ut krukan med din omplanterade chili först när nattemperaturen är över 12 grader.

När plantan börjar växa ur krukan är det värt att plantera om i en större kruka. Det är bättre att plantera om ett par gånger än att välja en för stor kruka från början. I takt med att plantan växter kan den också behöva stöd och bindas upp.